Hlavní navigace

IBM ocenila vítězné výzkumné projekty studentů ČVUT

[Tisková zpráva] Praha, Česká republika – 9. ledna 2008 - Společnost IBM Česká republika a České vysoké učení technické v Praze dnes společně vyhlásily vítězné práce již pátého kola programu IBM Student Research Projects. Program spolupráce studentů na řešení výzkumných projektů začal již v roce 2005 a od té doby probíhá vždy dvakrát ročně. Kromě finanční odměny, kterou mohou studenti za své práce získat, jde též o možnost podílet se na výzkumech spolu s odborníky z Centra pro výzkum a rozpoznávání hlasu společnosti IBM v Praze. IBM tak dlouhodobě naplňuje svou strategii podpory vzdělávání dětí a studentů od mateřských škol až po vysoké školy.

Sdílet

Za dobu svého konání byl program dotován částkou kolem 50 000 USD. Projektu se do dnešního dne zúčastnilo 350 studentů a vznikla řada projektů, které na program navazují.

„Jako někdejší absolvent ČVUT jsem velice rád, že se nám díky spolupráci s naším výzkumným pracovištěm daří propojovat teoretické znalosti s tolik žádanými praktickými zkušenostmi. Program IBM Student Research Projects je jedním z hlavních pilířů aktivit společnosti IBM v oblasti podpory vzdělávání“, řekl Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM Česká republika.

Studenti si pro zpracování vybírají témata, která vypisuje ČVUT spolu s IBM. Témata projektů jsou formulována na základě konkrétních potřeb a zájmů výzkumných pracovišť vysoké školy a IBM. Vždy na konci semestru vybírá odborná porota složená ze zástupců ČVUT a IBM nejlepší projekty. Vítězové obdrží finanční odměnu a ti nejlepší získají možnost pracovat formou odborných stáží ve společnosti IBM na konkrétních výzkumných projektech.

Vítězným projektem tohoto kola se v kategorii „Hardware + Software“ stala práce nazvaná „Voice annotations for Car computer“ studentů Ondřeje Bučka a Miroslava Janošíka. Druhé místo obsadily hned dva projekty. Daniel Veleba zaujal výzkumem nazvaným „Prohlížení textových informací hlasem“ a Martin Zlatuška porotu přesvědčil projektem „Vytvoření nástroje pro usnadnění importu nového modelu hlavy do Talking head toolkitu“. Třetí příčku obsadil tým Martina Macháčka a Jiřího Drahokoupila s projektem „Modelování a základní animace lidské postavy“. Zvláštní Cenu poroty v tomto kole získaly práce „Talking Head at Reception“ Jiřího Hronka a Michala Červenky a „Speech Recognition on Vista“ Michala Kuřitky. Cenu za inovaci získal projekt Jaromíra Škorpila s názvem „Učící se navigace“.

V kategorii „CELL“ (kategorie prací zabývajících se problematikou CELL procesorů) vyhlásila porota dvě první a jedno druhé místo. Vítěznými projekty se staly „Implementation of the RBF Neural Network on Cell“ Filipa Šimka a „Implementation of Speech Recognition Algorithms on Cell“ Pavla Baziky. Druhé místo patří Michalu Blažkovi za práci nazvanou „Hidden Markov Models“. Cenu poroty v této kategorii získal Petr Pokorný s projektem „Audio Input for Playstation 3 Applications“ a Cenu za inovaci pak Vladimír Třebický za práci „Implementation of Optimization Algorithms on Cell“.

„Možnost účastnit se reálných výzkumných projektů a aktivně se na nich podílet spolu s nejlepšími odborníky z IBM je pro naše studenty velice lákavá. Kromě odborných znalostí, které při zpracování projektů získají, se také naučí svou práci řádně zdokumentovat a prezentovat její výsledky. Rozvíjejí tak i své „soft skills“, které jsou předpokladem pro dobré pracovní uplatnění i v technických oborech“ dodal Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc., profesor katedry počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT.

Témata výzkumných projektů se nejčastěji dotýkají oblasti rozpoznávání řeči a vizualizace dat. Studenti si však mohou vybírat i z jiných oborů. Vybrané problémy studenti řeší obvykle v rámci svých semestrálních prací. Průběžné výsledky mohou konzultovat přímo s pracovníky IBM a úspěšná řešení mohou dále rozpracovat formou bakalářských a diplomových prací, jejichž vedení či oponentury se vědci z IBM účastní.

Studenti mají možnost využívat přímého kontaktu se špičkovým vědeckým pracovištěm. Účastní se řešení reálných problémů, učí se dokumentovat a prezentovat svoji práci a pracovat v týmu. Výsledky jejich práce včetně zdrojových kódů jsou veřejně dostupné na internetové stránce http://ibm-cvut.felk.cvut.cz/. Často na ně navazují další projekty nebo mohou být využity i mimo program samotný.

Výsledkem již tradiční spolupráce je i identifikace témat, která pak přerůstají do samostatných rozsáhlejších programů. Takovým příkladem je problematika programování paralelních procesorů s architekturou Cell. Cell procesory je možné najít například v herních konzolích Sony PS3, ale díky jejich extrémnímu výkonu i ve velkých, výkonných serverech. Díky studentským výzkumným projektům se s procesory Cell mohli studenti seznámit dříve, než byly dostupné na trhu. Přístup k serverům IBM a simulátorům procesorů Cell získali již v roce 2006. V loňském roce byly jedny z prvních kusů PS3 prodané v České republice instalovány právě na katedře počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT v rámci samostatného projektu financovaného IBM. Studenti na konzolích vyvíjeli a testovali řadu algoritmů z oblasti umělé inteligence a rozpoznávání hlasu. ČVUT byla jedna z prvních univerzit na světě, která zařadila architekturu Cell do své výuky.

O společnosti IBM
Další informace o společnosti IBM najdete na webu: ibm.com/cz.