Hlavní navigace

IBM posiluje své bezpečnostní portfolio o nový software pro správu identit

[Tisková zpráva] Tivoli Identity Manager 5.0 představuje nejrozsáhlejší update v historii tohoto produktu.

Sdílet

ARMONK, New York – 12. prosince 2007: Společnost IBM (NYSE: IBM) dále posílila své portfolio produktů pro správu rizik uvedením nového bezpečnostního softwaru, který pomůže klientům spravovat přístup uživatelů k citlivým firemním informacím a zjednoduší proces zajištění shody s předpisy.

IBM, podle analytické agentury IDC současný lídr z hlediska tržeb v oblasti správy identit a přístupu, rozvíjí svůj software pro správu identit nově uvedeným produktem IBM Tivoli Identity Manager Version 5.0.

Software IBM vychází při své činnosti z reálných rizik dnešních organizací a pomáhá klientům efektivně spravovat uživatelské účty, přístupová oprávnění a hesla zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků od vytvoření až po ukončení vztahu. Poskytuje centralizovaný bod správy uživatelů, jejich hesel, pracovních rolí a přístupových práv. Pomáhá tak zajistit, aby byly podnikové a bezpečnostní zásady nastaveny na všech systémech a aplikacích ve společnosti.

IBM Tivoli Identity Manager představuje nejrozsáhlejší update v historii tohoto produktu. Jeho nové funkce a vylepšení podstatně zkvalitňují řízení shody s podnikovými zásadami, urychlují a zjednodušují instalaci a nasazení a také zvyšují produktivitu uživatelů zabývajících se správou identit a administrátorů IT. Díky novým instruktážním průvodcům, šablonám a doporučeným postupům, které urychlují nasazení a zkracují seznamování nových uživatelů s produktem, by zákazníci měli zaznamenat zhruba 50procentní zkrácení doby nasazení proti předchozím verzím.

IBM Tivoli Identity Manager automatizuje únavný, manuální proces vytváření nových účtů a hesel pro zaměstnance a zákazníky podniku, jímž by se jinak museli zabývat pracovníci IT. Poskytuje uživatelům funkce pro obnovení a synchronizaci vlastních hesel bez jednání s pracovištěm podpory, což šetří čas uživatelům i technické podpoře. Software také dokáže identifikovat neoprávněné nebo nebezpečné změny, jež by poskytly uživatelům přístup k většímu množství aplikací, než pro svou práci potřebují, odstraňuje nelegitimní přístup a upozorňuje na takové události pověřené vedoucí pracovníky.

Nemocnice The Ottawa Hospital (TOH), jež se stará o více pacientů než jakákoli jiná nemocnice v Kanadě, využívá software IBM při správě uživatelského přístupu v rámci svého portálu myTOH. Prostřednictvím portálu myTOH mají lékaři a nemocniční personál okamžitý přístup na základě nadefinovaných uživatelských oprávnění k širokému spektru informací včetně e-mailů, výsledků laboratorních vyšetření, personálního systému a snímků PACS z jakéhokoli místa s bezpečným připojením k internetu. Toto řešení transformovalo péči TOH o pacienty, protože rychlý přístup lékařů k laboratorním výsledkům na cestách nebo z domova může znamenat zachráněné životy.

Nové funkce zjednodušují zajištění shody s firemními zásadami
Efektivní správa shody s předpisy je pro podniky dlouhodobě významným problémem. Několik nových a vylepšených funkcí nástroje IBM Tivoli Identity Manager bylo vyvinuto za účelem jednodušší správy a zajištění shody s podnikovými a bezpečnostními zásadami.

Na podporu potřeb v oblasti shody s předpisy pomáhá software podnikům snáz demonstrovat, kdo má přístup ke kterým informacím a proč je tento přístup patřičný. Poskytuje centralizované sestavy informací o zásadách zabezpečení, o přístupových oprávněních a událostech pro audit, jejichž pomocí lze rychle reagovat na interní audity a regulační požadavky.

Nový software také zajišťuje procesy automatické opravy a odstraňování nevyhovujících přístupových práv prostřednictvím pravidelné kontroly a schvalování ze strany manažerů.

Nový IBM Tivoli Identity Manager se integruje s širším řešením podnikového zabezpečení a řízení shody IBM Tivoli Compliance Insight Manager pro sestavy auditu, které jsou mapovány k předpisům a doporučeným postupům. Poskytuje také na podrobné analýze založená doporučení, jak zajistit naprostou shodu s bezpečnostními pravidly a dalšími požadavky, bez nutnosti jejich manuálního procházení.

Bezpečnostní software IBM Tivoli pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k cenným datům zákazníků, zaměstnanců a firem a umožňuje dodržovat podnikové zásady zabezpečení a regulační požadavky.

O společnosti IBM
Další informace o společnosti IBM najdete na webu: ibm.com/cz.