Hlavní navigace

IBM získala v roce 2010 přes 5 000 amerických patentů a překonala rekord

[Tisková zpráva] Společnost vede žebříček patentů po osmnácté v řadě

Sdílet

Armonk, New York – leden 2011: Společnost IBM (NYSE: IBM) oznámila, že její výzkumní pracovníci získali v roce 2010 rekordních 5 896 amerických patentů. IBM se tak po osmnácté v řadě stala nejinovativnější firmou ve Spojených státech. Vedle toho vytvořila společnost  nový rekord – jako první v dějinách se dostala přes pět tisícovek amerických patentů za rok. Zaregistrovat prvních pět tisícovek patentů přitom vynálezcům IBM trvalo od založení v roce 1911 celých padesát let. 

Společnost IBM v roce 2010 získala patenty za řadu vynálezů, například za sběr, analýzu a zpracování informací o pacientech z různých datových zdrojů za účelem efektivnějšího stanovení diagnózy nebo za systém předvídání dopravní situace na základě informací z  bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost. Firma zaregistrovala také postup, který dokáže analyzovat data z čidel v pevných discích počítačů a na základě těchto dat umožňuje rychlejší reakci v případě zemětřesení a dalších katastrof. IBM rovněž přihlásila vynález, jenž umožní počítačovým čipům komunikovat světelnými pulsy místo elektrickým signálem. Tato inovace se výrazně projeví na výkonu celého výpočetního systému.  

O rekordní  počet patentů regis­trovaných v roce 2010 se zasloužilo více než 7 000 vynálezců IBM sídlících v 46 státech USA a 29 dalších zemích. Vynálezci působící mimo Spojené státy stojí za 22 procenty registrovaných patentů. IBM dosáhla téměř čtyřnásobně vyššího počtu patentů než Hewlett-Packard a překonala i součet patentů podaných společnostmi Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, EMC a Google. Na výzkum a vývoj vynaloží společnost IBM ročně zhruba 6 miliard amerických dolarů. 

Firmy s nejvyšším počtem patentů regis­trovaných v USA za rok 2010: 

1 IBM   5 896

2 Samsung  4 551

3 Microsoft  3 094

4  Canon   2 552

5 Panasonic  2 482

6  Toshiba  2 246

7 Sony   2 150

8  Intel   1 653

9 LG Electronics 1 490

10 HP   1 480  

Zdroj: IFI CLAIMS Patent Services  

Mezi patenty registrovanými IBM v roce 2010 mimo jiné najdeme:  

  • U.S. patent č. 7 761 440: Metody, systémy a počítačové programy pro syntézu diagnóz v lékařských databázích. Tento patentovaný vynález umožňuje vytvořit inteligentnější systém zdravotnictví. Patent zaregistrovali výzkumní pracovníci IBM Tony Chow, Robert Friedlander, Richard Hennessy a Anwer Kahn.
 
  • U.S. patent č. 7 760 112: Systém a metoda založená na bezdrátové komunikaci pro informování řidičů o abnormální dopravní situaci. Tento vynález dokáže předvídat situaci v dopravě sledováním informací sdílených mezi automobily pomocí bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost. Patent získali výzkumní pracovníci Frederic Bauchot a Gerard Marmigere.
 
  • U.S. Patent 7 693 663: Systém a metoda pro zjišťování zemětřesení a tsunami, rozhraní pro varovné systémy. Patent popisuje postup, jímž jsou sbírána data z čidel pevných disků osobních počítačů a na jejich základě je prováděna analýza seizmických událostí. Díky tomuto systému bude možné poskytovat efektivnější pomoc po přírodní katastrofě. Patent získali vynálezci IBM Robert Friedlander a James Kraemer.