Hlavní navigace

ICSA Labs potvrdzujú vysoký výkon TruPrevent™ Technológií v boji s neznámymi hrozbami

[Tisková zpráva]

Sdílet

ICSA Labs potvrdzujú vysoký výkon TruPrevent™ Technológií v boji s neznámymi hrozbami

30. marca 2005 – Prestížne bezpečnostné laboratórium ICSA Labs vyzdvihlo schopnosti TruPreventTM Technológií detekovať škodlivé kódy bez potreby predchádzajúcich aktualizácií, ako aj nízke percento falošných poplachov a zanedbateľný dopad na výkon systému.

TruPreventTM Techno­lógie sú účinným nástrojom v boji proti novým hrozbám z Internetu. Taký je záver správy ICSA Labs, jedného z popredných svetových laboratórií venujúcich sa IT bezpečnosti, po absolvovaní náročných testov. Tieto proaktívne detekčné technológie spoločnosti Panda Software nemusia byť, na rozdiel od bežných antivírusových riešení, vopred aktualizované na to, aby chránili pred útokmi neznámych vírusov a votrelcov. ICSA Labs vyzdvihli skutočnosť, že tieto technológie „poskytujú vysoký stupeň ochrany pred bežnými hrozbami škodlivých kódov bez toho, aby výrazne vplývali na výkon alebo zasahovali do systému.”

Test ICSA Labs potvrdil, že TruPreventTM Technológie:

  • dokážu chrániť pred širokým okruhom neznámych škodlivých kódov (vírusmi, trojanmi, adwarom atď.). Pri testoch sa použil vopred vybraný okruh rôznych škodlivých kódov, aby sa overila schopnosť TruPreventTM Technológii blokovať šírenie škodlivých kódov.
  • negenerujú žiadne poplašné správy. Správa ICSA Labs uvádza: „Ani po dôkladných snahách sa nám nepodarilo zaznamenať jediný prípad nenáležitého blokovania legitímnej činnosti.”
  • majú zanedbateľný dopad na systémy. Po vykonaní testov považuje ICSA Labs za nepravdepodobné, aby „používateľ vnímal akékoľvek zníženie výkonu systému.“ V správe sa píše: „Sme presvedčení, že dopad na výkon je zanedbateľný.“

ICSA Labs sa nezameriavali na meranie podielu neznámych škodlivých kódov, ktoré dokážu TruPreventTM Technológie blokovať. To by si vyžadovalo alternatívnu metodológiu. ICSA Labs sa sústredili skôr na overenie ich výkonu pri proaktívnom boji proti istému okruhu vzorov škodlivých kódov (použilo sa vyše 90 vzoriek). Interné testy vykonané v Panda Software však ukazujú, že TruPreventTM Technológie majú oveľa väčšie detekčné schopnosti, ako iné proaktívne riešenia na trhu. Podobne aj analýza PC Magazine pre ďalšie renomované laboratórium AV-Test vyzdvihla skutočnosť, že TruPreventTM Technológie dokázali detekovať dve tretiny neznámych škodlivých kódov použitých v testoch. Tieto výsledky označil PC Magazine ako „veľmi pôsobivé, ak vezmeme do úvahy, že ide o riešenie založené výlučne na analýze správania.“

Panda Software ponúka okrem TruPreventTM Technológii aj novinku – heuristickú detekčnú technológiu Genetický heuristický klient. Obsahuje modul podrobnej analýzy inštrukcií, ktorý analyzuje kód a charakteristické DNA reťazce škodlivých kódov. Genetický heuristický klient je súčasťou TruPreventTM Technológií a bude zahrnutý do produktov Panda Software v marci a apríli.
TruPreventTM Technológie obsahujú riešenia Panda Software pre firmy aj pre domácich používateľov. Tie spoločnosti a domáci používatelia, ktorí používajú antivírusovú ochranu od iného výrobcu, môžu mať prospech z TruPreventTM Technológií vďaka TruPreventTM Corporate a TruPreventTM Personal.


O Panda Software
Panda Software (v Slovenskej republike http://www.pan­dasoftware.sk) je vedúcou európskou spoločnosťou zaoberajúcou sa vývojom antivírusových programov pre široké spektrum používateľov: malé, stredné a veľké spoločnosti, ale aj pre domácich používateľov. Produkty spoločnosti, určené pre organizácie ponúkajú bezproblémovú automatickú a centralizovanú administráciu a poskytujú ochranu v rámci celej siete, prostredníctvom viacvrstvovej bezpečnostnej technológie, pre zabezpečenie homogénnej ochrany v spoločnosti, od vzdialených používateľov a pracovných staníc po poštové brány a interné a obvodové servery. Programy sú hodnotené medzinárodne rešpektovanými certifikátmi kvality ICSA, Checkmark, Novell. Medzi hlavné myšlienky okrem vývoja antivírusových a bezpečnostných aplikácii je aj poskytovanie technickej podpory svojim klientom 24h-365d.

Viac informácií:
Dušan Mocko
mocko@pandasof­tware.sk
Tel. +02/444 55 702