Hlavní navigace

ICT Forum pro školy 2009 – inovativní řešení pro efektivní rozvoj školství

[Tisková zpráva] Brno, 22. září 2009 - Ve dnech 5. a 6. října 2009 se na brněnském výstavišti uskuteční ICT Forum pro školy 2009, speciální setkání věnované využití informačních a komunikačních technologií ve školství i aktuálním trendům ve vzdělávání. Navazuje na úspěšný předešlý ročník, jehož se zúčastnilo přes 500 ředitelů, lektorů a ICT koordinátorů ze základních, středních a vysokých škol. V rámci bohatého programu budou účastníkům představeny novinky ICT v oblasti vzdělávání, které tak mohou poskytnout zajímavé podněty ve strategickém rozvoji školství. Toto setkání bude součástí odborného konferenčního programu INVEX FORUM, pokračování tradičního veletrhu INVEX, jehož součástí bylo ICT Forum pro školy již osmkrát.

Sdílet

Nový pavilon P bude hostit ICT Forum pro české a slovenské školy, státní správu a samosprávu ve školství. Stane se tak opět místem mnoha diskuzí a prezentací komerčních firem nabízejících mimo jiné konkrétní ukázky produktů a řešení pro rozvoj vzdělávání a vybavenosti škol. Jeho hlavním úkolem je podrobně seznámit účastníky s novinkami v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejich využití v pedagogickém procesu i v řídicí práci škol a možnostmi efektivního propojení vzájemné komunikace škol se státní správou a samosprávou. Dále budou představeny také nové projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho klíčových partnerů pro školní rok 2009/2010.

„V oblasti vzdělávání je neustále potřeba pracovat na rozvoji nových produktů, které by mohly zlepšovat pedagogický proces a zvyšovat tak potenciál nových učebních metod. Jsem potěšen, že i v letošním roce můžeme všem účastníkům nabídnout podnětné náměty pro rozvoj konkrétních technologií a řešení pro naplňování standardu informačních a komunikačních technologií ve školách a seznámit je s konkrétními výukovými produkty, informačními zdroji, programy a jednotlivými projekty státní správy i komerčního sektoru, “ uvedl Ing. Vlastimil Bejček, CSc., spoluorganizátor a odborný garant ICT Fora pro školy 2009. Všichni návštěvníci tak získají maximum aktuálních informací, které by se měly stát základem pro budoucí rozvoj ICT strategie školy a udržení její konkurenceschop­nosti.

Stejně jako v předešlých letech budou i letos účastníci a prezentující firmy diskutovat o možnosti inovací v oblasti vzdělávání. Oproti minulému ročníku, jehož hlavním tématem bylo on-line vzdělávání, bude letos kladen důraz na využití interaktivní výuky a tomu odpovídajících produktů. Nakladatelství Fraus zde představí portfolio interaktivních učebnic i zcela nový nástroj E-sada, který zásadním způsobem zjednoduší práci učitelů při přípravě svých hodin. O využití interaktivní tabule ActivBoard, která podporuje spolupráci studentů u tabule ve speciálním výukovém prostředí ActivClassroom, založeném zejména na softwarových objektech, budou hovořit odborníci společnosti Profimedia. Neméně zajímavá bude také prezentace projektu „Počítač do každé lavice“ Českomoravských informačních systémů, který uvádí multifunkční počítač s LCD panelem integrovaný do nitra stolu speciálně upraveného pro použití na základních a středních školách.

Tématické zaměření ICT Fora je nastaveno pro široké spektrum návštěvníků. Je určeno především zástupcům českých a slovenských škol všech stupňů, ředitelům, ICT koordinátorům, WEB administrátorům, síťovým administrátorům, učitelům zodpovědným za přípravu a koordinaci národních a mezinárodních projektů, pracovníkům české školní inspekce, pedagogických center, krajských odborům školství, mládeže a tělovýchovy, středisek služeb školám, či výzkumných pedagogických ústavů.

Organizátory a odbornými garanty jsou společnost Computer Agency o.p.s. a VUT v Brně. Hlavními partnery letošního ročníku se staly společnosti Autodesk, AV MEDIA, Epson, Microsoft, Nakladatelství Fraus a STIEFEL EUROCART. Dalšími partnery jsou také Českomoravské informační systémy, OKsystem a PROFIMEDIA. Aktuální informace o letošním programu ICT Fóra pro školy 2009 jsou na http://www.c-agency.cz/ict-forum-pro-skoly-2009.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).