Hlavní navigace

ICT UNIE doporučuje změnit přístup ČR k podpoře investic

[Tisková zpráva] Minulý a tento týden byly v českých médiích publikovány dvě zprávy, které se vyjadřují k postoji zahraničních subjektů k investicím a investičnímu prostředí v Česku v oblasti ICT (informační a komunikační technologie).

Sdílet

Podle České informační agentury prokázal průzkum Economist Intelligence Unit v 17 zemích střední a východní Evropy, že Česká republika ustupuje z některých investic do ICT a zaostává proto v digitálním rozvoji. Další průzkum Trastu pro ekonomiku a společnost a britské univerzity Hertfordshire hodnotil investiční prostředí ve střední Evropě. Výsledky tohoto průzkumu prokázaly, že v Česku chybí vzdělaní experti technických profesí, především špičkoví IT odborníci.

Podle názoru ICT UNIE (ICTU) je tento vývoj důsledkem dlouhodobé vládní politiky minulých let, která se při podpoře investic soustředila zejména na projekty výrobního charakteru. Konkrétními aktivitami několika nadnárodních firem působících v ČR se přesto podařilo projekty vývojových center zahájit. Pokračování negativního trendu nezájmu o ICT investice může v budoucnosti způsobit přerušení nastartovaného vývoje, který Českou republiku formoval jako prostředí vhodné pro high-tech investice a budoucí evropské centrum vývoje software .

Investice do ICT a podpora IT vzdělávání však v určité míře stále fungují. V současné době probíhá třetí výzva programu na získání dotací „ICT v podnicích“, kde bude prostřednictvím agentury Czechinvest rozděleno 500 milionů korun. Vysoké školy zaměřené na IT aktuálně vedou komunikační kampaň „Zkus IT“, která je zaměřena hlavně na získání studentek pro IT obory.

Prezident ICTU Svatoslav Novák k těmto informacím dodává: „Získáním vývojových a technologických center nadnárodních firem by mělo Česko velmi dobře našlápnuto k dosažení výsadního postavení v oboru vývoje ICT ve střední Evropě. Na této cestě se ale nesmíme zastavit a tím přenechat aktivitu pobídek a zájmů okolním zemím. Stát s ICT firmami a ICTU jako důležitým oborovým profesním sdružením musí jednotně a razantně postupovat pří získávání dalších high-tech investorů a v popularizaci technického a ICT vzdělávání.“

ICT UNIE – Sdružení pro informační technologie a telekomunikace
ICT UNIE představuje patrně nejvýznamnější profesní sdružení v oblasti ICT v České republice. ICT UNIE navazuje na činnost a cíle organizací SPIS a APVTS. V průběhu roku 2009 probíhala jednání obou asociací o vytvoření silnějšího a modernějšího uskupení firem a subjektů z oblasti ICT (informační a telekomunikační technologie), které bude schopno ve větší míře zastupovat zájmy ICT průmyslu nejen vůči státním a veřejným institucím, ale také prosazovat informační technologie tak, aby byly prospěšné občanům a podnikatelům v ČR.

Vyvrcholením těchto aktivit bylo, že na Valné hromadě, konané 26. 1. 2010 došlo ke sloučení SPIS a APVTS a tím vzniklo Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace – ICT UNIE o.s. (zkratka ICTU). ICTU má přes osmdesát členů a prezidentem je Svatoslav Novák.