Hlavní navigace

Informační a komunikační technologie ve veřejné správě

[Tisková zpráva] Český statistický úřad dnes na svých internetových stránkách zveřejnil aktuální data a informace týkající se využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

Sdílet

Ke sledování využívání ICT v oblasti veřejné správy slouží Českému statistickému úřadu dva základní zdroje. Roční šetření o využívání ICT veřejnou správou jehož cílem je monitorovat vybavenost organizací veřejné správy informačními technologiemi a způsob jakým jsou tyto technologie využívány a průzkum webových stránek organizací veřejné správy, který sleduje zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách veřejné správy. Aktuální výsledky těchto dvou šetření jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://www.czso­.cz/csu/redak­ce.nsf/i/verej­na_sprava

  • Z výsledků posledního šetření vyplynulo, že krajské úřady jsou nejlépe vybavenou kategorií organizací veřejné správy informačními technologiemi. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát dochází k neustálému zvyšování počtu úřadů vybavených vybranými ICT a poskytujících vybrané služby jednotlivcům i ekonomickým subjektům.
  • K internetu je připojeno již téměř 100 % organizací veřejné správy a i vysokorychlostní typ připojení se již k této hranici blíží s hodnotou 88 %. V roce 2008 využívalo internet k internetové telefonii 38 % krajských úřadů, 20 % organizačních složek státu a 12 % obcí.
  • Webové stránky mělo k 31.12.2008 všech 13 krajských úřadů, 90 % organizačních složek státu a 91 % obcí, přičemž u obcí s více jak 2 000 obyvateli byl tento podíl 100%. Informace k životním situacím jsou hojně nabízenou službou na webových stránkách úřadů. Naopak nejméně frekventovaná je možnost úplného elektronického podání, kterou na svých stránkách umožňuje 48 % organizačních složek státu, 69 % krajů a pouze 9 % obcí.
  • Stále více organizací umožňuje veřejnosti přístup k informacím, například prostřednictvím informačního kiosku, bezplatného bezdrátového internetu (WIFI) či prostřednictvím přístupu na internet v prostorách organizace, ten umožňovalo v roce 2008 71 % obcí, přičemž nejvyšší podíl jich byl ve velikostní skupině obcí s 1 000 – 1 999 obyvateli (77 %).
  • Všechny úřady zařazené do průzkumu webových stránek měly v roce 2009 vlastní webové stránky a také kontaktní emailovou adresu. Poskytování základních informací o úřadech i základních informací pro občany je již dlouhodobě naprostou samozřejmostí.
  • Jedním ze sledovaných ukazatelů pomocí průzkumu webových stránek je přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele tzv. Blind Friendly. V srpnu 2009 se blind friendly verze webových stránek vyskytla u 73 úřadů z 244, což představuje 30 % a nárůst oproti srpnu 2008 tak činí 6 procentních bodů.
  • Webový průzkum také ukázal, jaké služby a v jakém rozsahu jsou na webových stránkách šetřených úřadů nabízeny. Například nejvíce nabízenou službou on-line byla v roce 2009 možnost vyřídit stavební povolení, a to na stránkách 99 % obcí s rozšířenou působností.

Na následujícím odkazu naleznete podrobné informace ke statistice využívání informačních technologií veřejnou správou: http://www.czso­.cz/csu/redak­ce.nsf/i/verej­na_sprava