Hlavní navigace

ICZ si v roce 2009 udržela ziskovost, obrat z prodeje služeb vzrostl o 6%

[Tisková zpráva] Hospodářské výsledky Skupiny ICZ za finanční rok končící 31. prosincem 2009.

Sdílet

(Praha, 19. července 2010) – Skupina ICZ, významný dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, uzavřela loňský rok s příznivými hospodářskými výsledky. I přes celkový pokles IT trhu dosáhla zisku před zdaněním ve výši 12,3 milionu Kč a zároveň navýšila prodej služeb o 6% na celkových 1,027 miliardy Kč.

„Výsledky za 2009 potvrdily naše správné směřování na dodávky IT služeb a do oblasti dlouhodobých projektů. Přes celkový pokles trhu jsme opět v zisku a to je důležité ujištění, že patříme mezi stabilizované společnosti připravené dále se rozvíjet,“ řekl Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s., a dodal: „Současnou krizi chápeme jako motivaci i příležitost a tak kromě tuzemských aktivit pokračují i naše akviziční plány a další expanze na zahraniční trhy, zejména Rusko a Ukrajinu. Dnes mimo Českou republiku realizujeme takřka 20 procent našeho obratu, pokud budeme mít zdroje pro razantnější expanzi, tak bychom se během tří let mohli dostat k padesáti procentům.“

Mezi nejzajímavější projekty realizované v tuzemsku Skupinou ICZ v loňském roce patří například unikátní řešení řízeného skladu v pivovaru Budějovický Budvar, n.p., kde skladový systém WMS ORISIS od ICZ organizuje expedici více než 1 mil. hektoliktrů piva ročně. Realizováno bylo i další logistické řešení evropského distribučního centra textilního zboží společnosti Great United Trading s.r.o.

V oblasti systémové integrace byla úspěšně dokončena implementace systému Autority časového razítka u zákazníka Česká pošta, s. p. Cílem tohoto projektu bylo rozšířit stávající Kvalifikovanou certifikační autoritu České pošty, s. p., tak, aby se stala vydavatelem kvalifikovaných časových razítek a mohla jí být Ministerstvem vnitra ČR rozšířena akreditace i o poskytování této nové služby.

Zkušenosti z oblasti financí se v roce 2009 promítly do podpisu smlouvy na dodávku komplexního bankovního systému pro Českou exportní banku. V sektoru zdravotnictví ICZ pokračovala v implementacích systému výměny obrazových dat pacientů ePACS, umožňujícího okamžitě konzultovat diagnózu s jiným specializovaným pracovištěm v ĆR. Závěrem roku byl též úspěšně završen významný projekt implementace klinického systému nové generace mpa v Oblastní nemocnici Jičín.

Významných úspěchů ICZ dosáhla i v zahraničí, kde pro hamburský závod nadnárodní společnosti KS Kolbenschmidt realizovala komplexní systém dosledovatelnosti výroby pístů pro předního světového výrobce automobilů. ALES a.s., dceřiná společnost ICZ, pak v loňském roce zakončila sedmiletý projekt dodávky systémů pro řízení letového provozu pro jemenskou organizaci CAMA (Civil Aviation and Meteorology Authority).

Hospodářské výsledky Skupiny ICZ za rok 2009
Základní informace:

  • Zisk před zdaněním za účetní období dosáhl 12,3 milionu Kč
  • Tržby z hlavních činností vzrostly o 6% na 1,027 miliardy Kč
  • Největší nárůst obratu o 45% na 388 milionů Kč zaznamenal vývoj aplikací na zakázku
ICZ