Hlavní navigace

ICZ slaví dvojitý úspěch v Microsoft Industry Awards 2007

[Tisková zpráva] (Praha, 24. dubna 2007) – Společnost ICZ, významný český dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, zvítězila ve dvou kategoriích prestižní soutěže Microsoft Industry Awards 2007. Jako Nejlepší řešení pro státní správu byl vybrán projekt Eliška - Centrální registr řidičů a bodový systém pro Ministerstvo dopravy ČR. Ocenění za nejlepší implementaci bezpečnostního řešení na platformě Microsoft pak získal projekt Důvěryhodná výpočetní základna resortu Ministerstva spravedlnosti.

Sdílet

Ocenění Microsoft Industry Awards se každoročně uděluje partnerům společnosti Microsoft, kteří vyvíjí řešení a aplikace na platformě Microsoft a využívají nové technologie v řešeních pro zákazníky. Hodnotícím kritériem při výběru jednotlivých řešení je především rozsah projektu a přínos pro zákazníka.

Vítězem v kategorii Nejlepší řešení pro státní správu se stal projekt realizovaný společností ICZ s názvem Eliška – Centrální registr řidičů a bodový systém pro Ministerstvo dopravy ČR. Tento informační systém si vyžádala novela silničního zákona od 1. července 2006, která mimo jiné zavedla bodový systém hodnocení dopravních přestupků. Eliška je nástrojem, který získané trestné body jednotlivých řidičů eviduje a poskytuje úředníkům odborů dopravy potřebnou podporu při řešení agendy dopravních přestupků. Systém nese jméno legendární prvorepublikové automobilové závodnice Elišky Junkové, která proslula svým smyslem pro fair play a ohleduplnost při řízení. Systém byl vytvořen v rekordně krátké době – jeho implementace, včetně vybudování potřebné technické infrastruktury, migrace dat z předchozích používaných systémů a školení uživatelů, trvala pouhých 3,5 měsíce.

Druhým z vítězných zástupců společnosti ICZ, tentokráte v kategorii Nejlepší implementace bezpečnostního řešení na platformě Microsoft, se stala Důvěryhodná výpočetní základna resortu Ministerstva spravedlnosti. Jedná se o projekt bezpečné platfotmy pro budoucí správné fungování rozsáhlé a strukturované infrastruktury informačních a komunikačních technologií Ministerstva spravedlnosti (MSp) v souvislosti s novými službami elektronické justice. Projekt spočívá v konsolidaci služeb a zajištění odpovídající úrovně zabezpečení napříč rozsáhlým resortem MSp (přibližně 200 složek rozmístěných ve všech krajských a okresních městech). Zahrnuje mj. návrh adresářových služeb, implementaci infrastrukturních síťových služeb, definování skupinových politik a zavedení infrastruktury veřejných klíčů. Projekt je realizován v samostatných etapách od roku 2005. V současné době probíhá jeho implementace v resortních složkách s termínem ukončení do konce roku 2008. ICZ zároveň realizuje svěřenou správu již hotových částí.

Letošního 9. ročníku soutěže Microsoft Industry Awards se zúčastnilo celkem 45 společností a presentováno bylo přes 130 řešení. Slavnostní předání plaket a vyhlášení vítězů v celkem 13 kategoriích proběhlo 23. dubna 2007 v pražském sídle společnosti Microsoft.