Hlavní navigace

ICZ vyhrála prestižní zakázku pro Národní archív ČR

[Tisková zpráva] (Praha, 21. června 2007) – Společnost ICZ, významný český dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, zvítězila v silné konkurenci 11 firem v soutěži na dodávku „Projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě“ pro Národní archív ČR.

Sdílet

„Národní archiv ČR disponuje z pohledu celkovému objemu dokumentů a listin jednou z nejrozsáhlejších sbírek v České republice, proto je pro nás ctí i výzvou se na připravovaném projektu podílet“ řekl Jiří Votruba, ředitel divize Správa a řízení dokumentů společnosti ICZ, a dodal: „ICZ nabídla profesionální koncept dlouhodobého ukládání a zpřístupňování dokumentů, který vychází z dlouholetých zkušeností divize Správa a řízení dokumentů z dodávek komplexních řešení v oblasti Enterprise Content Management (ECM). Návrh konceptu se opírá i o znalosti, které jsou získány z účasti odborníků ICZ v nekomerčních aktivitách jako jsou například členství v komisi pro MoReq, spolupráce na přípravách standardů pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů v ČR a podobně.“

Projekt má sloužit jako první etapa při výstavbě digitálního archívu s celorepublikovou působností, který má poskytovat službu dlouhodobého uchování dokumentů v digitální podobě všem subjektům definovaným zákonem o archivnictví a spisové službě. V praxi se jedná zejména o všechny organizační složky státu, zdravotnická zařízení, státní podniky a organizace a též celou řadu podnikatelských subjektů, například profesní komory, občanská sdružení, nadace a další subjekty.

Úkolem ICZ je realizovat studii proveditelnosti celého systému. V průběhu cca jednoho roku od zahájení tak dojde k vypracování projektu, implementaci ověřovacího pracoviště a k celkovému návrhu technologického projektu pro uchování řádově statisíců dokumentů reprezentovaných desítkami terabajtů dat. Systém umožní evidovat jak klasickou textovou podobu dokumentů, tak i audio a videozáznamy či například webové stránky.

Systém má umožnit jak střednědobé, tak i dlouhodobé uložení dat bez horní časové hranice. Bude navržen tak, aby byl schopen poskytnout služby digitální spisovny pro dlouhodobé uložení elektronických dokumentů původce až do posouzení a přesunu do archivu nebo zničení elektronických dokumentů. Během doby uložení elektronických dokumentů ve spisovně bude původcům a dalším oprávněným osobám zajištěn přístup k elektronickým dokumentům. Dále systém musí poskytnout služby dlouhodobého (trvalého) a důvěryhodného uložení elektronických dokumentů v archivu a zároveň umožnit jejich zpřístupnění (po uplynutí ochranných lhůt) veřejnosti a umožnit další archivní zpracování.

Projekt bude zajišťovat zpřístupnění elektronických dokumentů, a to včetně ukládací metody, technického vybavení, finančních nákladů, personálních požadavků a prostorových požadavků nezbytných k zajištění služeb pracoviště digitálního archivu. Návrh, který si Národní archiv vybral a který bude ICZ realizován, bude respektovat standard OAIS (Open Archival Information System) osvědčený v reálném provozu především při archivaci digitálních dokumentů. Vzhledem k dlouhodobosti, objemu a důležitosti dat byla jako infrastruktura pro navrhované řešení zvolena platforma IBM, která zajistí robustní a škálovatelný systém s důrazem na bezpečnost a možnost rozvoje v budoucnu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).