Hlavní navigace

IDS Scheer se v Něměcku podílí na výzkumném projektu, jehož cílem je vytvořit procesně založený pohotovostní plán pro případ pandemie

[Tisková zpráva] Paltforma ARIS pomáhá německým výzkumníkům sestavit generický krizový scénář, který v případě pandemie zaručí fungování místních samospráv.

Sdílet

Saarbrücken / Praha, 2. února 2010 – Výzkumný projekt nazvaný GenoPlan je založený na adaptivním procesním modelu, vyvinutém společností IDS Scheer, předním světovým dodavatelem řešení pro řízení podnikových procesů (BPM). Tento procesní model se nyní stal bází pro vědomostně založený a událostně orientovaný systém, který může být podstatnou podporou při rozhodování v případě pandemie nebo jiné krizové situace. Cílem projektu je zaručit fungování organizací i za zcela výjimečných okolností.

Pandemií se obecně rozumí prudký nárůst výskytu choroby, která zasahuje podstatnou část populace. Představuje proto riziko jak pro společnosti, tak pro veřejné organizace, jejichž fungování může ohrozit vysoký počet absencí a nemocných zaměstnanců. Ministerstvo vzdělávání a výzkumu připravuje v rámci programu „Výzkum pro civilní bezpečnost“ pro německou spolkovou vládu krizový plán využitelný v různých krizových situacích. Ke spolupráci na projektu přizvalo společnost IDS Scheer AG, město Dortmund, IBM Deutschland GmbH, Univerzitní kliniku Ulm, Univerzitu Paderborn a Institut Roberta Kocha.

Krizový scénář pro případ pandemie, který bude modelově navržen pro město Dortmund, bude později poskytnut jako best practice řešení k využití dalším německým místním samosprávám, organizacím a společnostem.

Společnost IDS Scheer AG je primárně zodpovědná za vytvoření plánu postupu. Nejprve se za využití nástroje ARIS Business Architect identifikují nejdůležitější procesy, které v samosprávách probíhají, a vymezí se možný dopad krizové situace. Pomocí nástroje ARIS Business Simulator je možné nasimulovat efekt celé řady scénářů průběhu pandemie na místní samosprávu, určit slabá místa krizového plánu a navrhnout jeho nezbytné úpravy. Po dokončení projektu budou s výsledky seznámeni všichni dotčení zaměstnanci, aby byli schopni na případnou krizovou situaci bezodkladně zareagovat.

Dalším cílem projektu je, aby IT prostředí bylo schopné automaticky rozpoznat nástup krize a přizpůsobit tomu procesy dané organizace. IDS Scheer proto společně se společností IBM pracují na vytvoření rozhraní mezi platformou ARIS, která definuje procesní workflow, a platformou WebSphere od IBM, která procesy realizuje.

„Díky GenoPlanu budeme s to v budoucích krizových situacích zareagovat rychle a také nejlepším možným způsobem. Společnost IDS Scheer jsme si pro projekt vybrali jako partnera proto, že spolupracovala s veřejnou správou a samosprávou i organizacemi na celé řadě projektů a prokázala expertní znalost jejich prostředí. Nadto díky ní máme jednotný zdroj definic procesů, jejich modelování, implementace i kontroly,“ vysvětluje Armand Schulz z Univerzity Paderborn.

„Jsme nesmírně hrdi na to, že jsme opět dostali příležitost prokázat své obsáhlé znalosti sektoru veřejné správy a spolupracovat se svými partnery na projektu, který vytváří nová řešení. Dokážu si snadno představit, že takováto generická řešení, která zahrnují procesní plán postupu, expertizu procesů a přizpůsobené softwarové komponenty, mohou být dále rozvíjena a v budoucnosti využívána jak veřejnou správou, tak podniky,“ říká Josef Bommersbach, člen výkonné rady společnosti IDS Scheer.

O společnosti IDS Scheer
IDS Scheer je přední společností na trhu software pro řízení podnikových procesů (Business Process Management – BPM) a dalších řešení a služeb pro společnosti i veřejné organizace. Společnost nabízí pomocí produktů řady ARIS Platform integrované, komplexní portfolio řešení pro strategii, design, implementaci a controlling podnikových procesů. Použitím vlastní metodiky ARIS Value Engineering (AVE) nabízí IDS Scheer ideální propojení mezi firemní strategií, podnikovými procesy, řešením IT a procesním controlingem. Neméně podstatnou roli v portfoliu hrají konzultační služby, které jsou podpořeny řadou partnerství – se společností SAP, Oracle, IBM a dalšími. Asi 3000 zaměstnanců ve více než 70 zemích obsluhuje 7500 zákazníků. Společnost založil v roce 1994 prof. August–Wilhelm Scheer a obchodována na německé burze cenných papírů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).