Hlavní navigace

iDTAX - elektronické účtenky

[Tisková zpráva] Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR) připravuje spuštění systému iDTAX, který by v budoucnu mohl zcela nahradit papírové účtenky jako daňové doklady. Zavedením elektronického systému pro sběr a uchovávání zjednodušených daňových dokladů dojde ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, k odbourání problémů s blednutím účtenek a se ztrátou dokladů či jejich zničením třeba při požáru či povodni. Projekt již získal podporu ministerstva financí, svoji záštitu mu udělil ministr financí Eduard Janota.

Sdílet

Pod vedením Mezinárodní obchodní komory byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, telekomunikačních firem apod. Tato skupina ověřila soulad navrženého systému s legislativou, v pilotním provozu funkčnost technologie a nyní připravuje uvedení systému v běžnou praxi.

Spotřebitelům a malým podnikatelům umožní iDTAX jednodušší reklamace a přehled o uskutečněných nákupech, firmám systém zajistí možnost efektivnější kontroly vynakládaných prostředků, méně administrativy a snížení rizika zneužití firemních prostředků. „Každý klient obdrží kartu s unikátní identifikací, kterou při placení předloží obchodníkovi. Ten vystaví účtenku v elektronické podobě a odešle ji na server – k ostatním dokladům zákazníka,“ popisuje fungování systému ředitel ICC ČR Vladimír Šiška.

Systém bude spuštěn již na podzim tohoto roku, a to v segmentu pohonných hmot. U některých čerpacích stanic tak zákazníci budou moci obdržet elektronický daňový doklad. Mezi dalšími místy by měly být obchodní řetězce, s nimiž nyní představitelé ICC ČR vyjednávají detaily spolupráce.

“Elektronická forma existence dokladu nabízí nové metody jejich dalšího využití a zpracování. Naším hlavním cílem je odstranit nedostatky vyplývající z vystavování, vydávání, evidování a archivování papírových daňových dokladů,“ vysvětluje Vladimír Šiška. Kromě zabezpečení dostupnosti elektronického dokladu je možné s těmito doklady snadněji pracovat, vyhledávat je a třídit. „Nabízí se také možnost integrace systému iDTAX s aplikacemi účetních systémů a v budoucnu třeba i přístup kontrolních orgánů státní správy k těmto dokladům,“ dodává Šiška.

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) byla založena v roce 1919, sídlí v Paříži. Dnes reprezentuje tisíce společností a asociací z více než 130 zemí.

Prostřednictvím národních výborů ICC podnikatelé přenášejí své zájmy, stanoviska a názory na představitele nejvyšších orgánů, institucí a vlád všech zemí, včetně OSN, EU, WTO, OECD, u kterých má ICC poradní status na nejvyšší úrovni.

ICC má neotřesitelnou autoritu k vytváření pravidel, podle kterých se provádí mezinárodní obchod. Přestože jsou tato pravidla dobrovolná (nemají povahu zákonů), jsou používána v každodenním styku a stala se tak neoddělitelným stavebním pilířem mezinárodního obchodu.

ICC poskytuje velký rozsah zásadních služeb, mezi kterými hraje důležitou roli provádění rozhodčích řízení v rámci stálého rozhodčího soudu – Mezinárodní rozhodčí soud ICC. Tento soud je celosvětově nejvýznamnější rozhodčí institucí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).