Hlavní navigace

IFS zavádí bezplatné prověření bonity zákazníků přímo do IFS Aplikací

[Tisková zpráva] Od ledna do září 2010 bylo v České republice podáno 11 255 insolvenčních návrhů na 9 756 subjektů, čímž byl již v té době překonán počet návrhů podaných za celý rok 2009. Zhruba 50% návrhů u právnických osob přitom končí prohlášením o úpadku, což znamená konkurz nebo reorganizaci. Z uvedených důvodů významně roste zájem českých podniků o efektivní prověřování obchodních partnerů, které při zahájení spolupráce nebo následné fakturaci minimalizuje riziko vzniku nedobytné pohledávky a následného zadlužování.

Sdílet

Společnost IFS Czech se proto rozhodla pro spolupráci se společností Credit Check, která analyzuje data kreditních rizik z mnoha zdrojů, například ze zdravotních pojišťoven, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku či obchodního rejstříku. „Cílem je zajistit našim zákazníkům konkurenční výhodu, usnadnit jim rozhodování v jejich podnikání a přispět tak k jejich stabilitě a dalším obchodním úspěchům,“uvádí Zdeněk Fous, výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku.

V rámci uvedené spolupráce je přímo do IFS Aplikace integrováno automatické prověřování odběratelů Creditcheck, výsledek hodnocení je zobrazen jak v přehledu subjektů, tak při pohledu na detail firmy. V případě zakládání faktury pro organizaci s negativním hodnocením je obsluha informována výstražným upozorněním.  Záleží pak na pravidlech dodavatelské společnosti, zda dojde k vystavení faktury a riziku nesplacení či vyžádání platby v hotovosti.

Způsob hodnocení kre­dibility firem  s pomocí služby Creditcheck je stručně znázorněn na www.creditchec­k.cz/HowItWor­ks.aspx. Výsledkem analýzy je Creditcheck semafor signalizující stav dané společnosti. Uvedené hodnocení lze získat na webových stránkách po zadání identifikačního čísla nebo názvu firmy. Oproti konkurenčním společnostem, které požadují částky zpravidla od 1000,– do 10 000,– Kč měsíčně, je základní služba Creditcheck zcela zdarma.

Díky Creditchecku lze tedy uspořit hned třikrát:

  • při získání základního hodnocení, které je pro všechny uživatele IFS Aplikace zdarma,
  • v případě potřeby detailního hodnocení, které je dostupné za paušál 990 Kč měsíčně, což je na spodní hranici cen konkurenčních služeb,
  • při reakci na aktuální rizikovost daného obchodního partnera, kdy jsou zákazníci ušetřeni nezaplacených pohledávek a jejich následného vymáhání.
 

O službě  Creditcheck

Creditcheck přináší jednoduchou službu, která je založena na způsobech posuzování kreditního rizika firemních zákazníků ve finančních institucích. Kromě sloučení dat z většiny dostupných databází (dnes celkově 10 databází s denní aktualizací statisíců položek) poskytuje i jejich inteligentní vyhodnocení                   v podobě 185 analytických pravidel. Ta posuzují každou organizaci ve více dimenzích – kromě aktuální situace společnosti samotné sledují také bonitu mateřských a dceřiných společností, statutárních zástupců a hodnotí i historická data. Pro využití bezplatné verze služby není třeba žádné registrace ani objednávky. Placenou verzi je možné objednávat na adrese www.creditchec­k.cz. Provozovatel služby rovněž garantuje vrácení peněz z nespotřebované části předplatného, Creditcheck je tedy možné si po dobu několika měsíců nezávazně vyzkoušet.

O společnosti Credit Check

 

Společnost Credit Check s.r.o. se specializuje na sběr a hodnocení informací o bonitě českých firem. Odborníci z Credit Check se podíleli například na mezinárodních projektech bankovních registrů, automatizace hodnocení kredibility žadatelů o úvěry ve finančních institucích, nebo B2B informačních databází. Credit Check chce lidem zodpovědným v českých firmách za kreditní politiku dát do ruky spolehlivý a rychlý nástroj, který jim buď zdarma, nebo za rozumný poplatek vyhodnotí rizikovost obchodních partnerů. Nedílnou součástí poskytovaného řešení je pak i doručení výsledků z hodnotících procesů na místo, kde jej uživatelé ocení nejvíce – tedy do fakturačních systémů a jiných podnikových aplikací pracujících s daty o klientech. Více informací na www.CREDITCHEC­K.cz
 
  

O společnosti IFS 

IFS je veřejně obcho­dovaná společ­nost (OMX STO: IFS) založená  v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování  podnikových prostředků za­loženou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s.r.o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com.