Hlavní navigace

Index názorů zaměstnanců - ptejte se, motivujte, profitujte!

[Tisková zpráva]

Sdílet

Index názorů zaměstnanců – ptejte se, motivujte, profitujte!

Praha, 22. 4. 2004 – Společnost CV Market Czech s.r.o., provozovatel portálu s nabídkou volných pracovních míst www.cvmarket.cz oznamuje spuštění prvního online nástroje pro získání a vyhodnocení názoru zaměstnanců – Index názorů zaměstnanců.

Po vstupu na český trh sliboval CV Market několik novinek, které bylo zatím ve vodách českého těžké najít. Prvním takovým produktem je Index názorů zaměstnanců, který jak název napovídá, pomáhá získat a analyzovat názor ze strany zaměstnanců. Společnost může průzkum využít pro řadu situací, nejčastějším je získání zpětné vazby o pracovních podmínkách, odměňování nebo vztazích na pracovišti. Vyjádření zaměstnanců na aktuální situaci ve společnosti je účinným motivačním nástrojem. Společnost se dozvídá, s čím je a s čím není spokojenost a tak může na situaci reagovat, čímž zlepšuje pracovní podmínky. Navíc dává možnost zaměstnancům vyjádřit svůj názor a dává najevo, že je připravena poslouchat.

Práce se systémem, který je integrovaný do portálu CV Market je velmi jednoduchá. Společnost si může vybrat z tématicky rozdělených a připravených otázek nebo zvolit otázky vlastní. Pak pouze do předem připravených kategorií, podle kterých si zaměstnance roztřídí (lokalita, oddělení, pracovní skupina), vepíše emailové adresy a rozešle zaměstnancům. Ti obdrží email s žádostí o vyplnění a společnost již jen sleduje statistiky. Výzkum je plně anonymní a kromě zařazení do kategorie zaměstnavatel nemá šanci zjistit, jak kdo odpovídal. „U výzkumu mezi zaměstnanci bývaly častým problémem obavy z postihu ze strany zaměstnanců. Náš systém jim zaručuje plnou anonymitu a hlavně svobodnou volbu času, kdy a jak odpovědět. Obava z možného postihu tak vůbec není na místě. Navíc jim umožňuje prostor vyjádřit se a deklaruje zájem společnosti o jejich osobní postoj. Tím Index názorů zaměstnanců posiluje vazbu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,“ říká Kristiina Kala, produkt manažerka Indexu názorů zaměstnanců.

Index názorů zaměstnanců umožňuje detailní analýzu odpovědí, porovnání mezi kategoriemi i porovnání odpovědí v časovém horizontu. Vyplatí se tedy stejný průzkum provést 2× – 4× do roka. V případě žádosti je možné nechat zpracovat detailní analýzu profesionálem, který společnosti navrhne i postup řešení k vylepšení situace.

Index názorů zaměstnanců je vhodný pro každou společnost, jejíž pracovníci mají přístup k elektronické poště. Společnost vyhodnocením názorů zaměstnanců získává cenné informace pro motivaci zaměstnanců, vylepšení pracovních podmínek a zpětnou vazbu na činnost.

„Představením tohoto produktu se CV Market stává zajímavým i pro ty společnosti, které aktuálně nehledají žádné další pracovníky, ale praktikují aktivní přístup k řízení lidských zdrojů. Každá společnost, která se snaží co nejlépe pečovat o své nejcennější aktiva, zaměstnance, a vytvářet si tak konkurenční výhodu je naším potenciálním klientem“, dodává Martin Kouřil, ředitel portálu CV Market pro Českou republiku.

Kontakt:
Martin Kouřil
Ředitel pro Českou republiku

CV Market Czech s.r.o.
Na Hřebenkách 18, 150 00 Praha 5
Tel: 257324466, 777343773
martin@cvmarket.cz
www.cvmarket.cz | www.cvmarket.net

O CV Market:

CV Market je dceřinou společností CV Keskus OU se sídlem v Tallinnu v Estonské republice, kde je server www.cvkeskus.ee největším poskytovatelem online služeb práce a pohybuje se v první desítce nejnavštěvova­nějších estonských stránek. Klíčové faktory úspěchu CV Keskus tkví v systému dokonale propracovaném jak po technické stránce, tak z hlediska uživatelské použitelnosti a ovladatelnosti.

CV Market vstoupil na český trh v roce 2004 s personálním serverem www.cvmarket.cz a neustále se snaží poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Partnery serveru CV Market jsou eAdvokacie, online právní poradenství právnické kanceláře Mgr. Maška, EduCity a Ekoinfo.cz.