Hlavní navigace

Infor dodává řešení Performance Management pro malé a střední firmy

[Tisková zpráva] PRAHA – 18. září 2008 – Společnost Infor dnes oznámila dostupnost Infor PM Business Edition, cenově příznivého řešení pro řízení výkonnosti (PM) navrženého s cílem pomoci malým a středně velkým firmám automatizovat jejich plánovací a rozpočtovací procesy. Infor PM Business Edition nabízí funkcionality pro řízení podnikové výkonnosti využívané obvykle velkými společnostmi, ale přizpůsobené potřebám SMB společností. Výsledkem je snáze implementovatelné a ovladatelné řešení poskytující SMB firmám strategické nástroje pro zvýšení své konkurenceschopnosti.

Sdílet

Plánování a rozpočtování jsou základní obchodní procesy pro společnosti všech velikostí. Většina malých a středně velkých společností spoléhá na tabulkové kalkulátory, které jsou náchylné k chybnému zadávání dat a postrádají reportovací a spolupracující funkcionality. Typické plánovací a rozpočtovací aplikace nabízejí robustnější funkcionalitu, ale jsou zase příliš komplikované a nákladné pro většinu SMB firem. Infor PM Business Edition zaplňuje mezeru na trhu plánovacích a rozpočtovacích řešení, přičemž poskytuje z pohledu SMB potřebné funkcionality v softwarovém balíčku, jež je snadno implementovatelný a zároveň škálovatelný ke splnění dlouhodobých růstových cílů.

Plánovací funkcionality Infor PM Business Edition dovolují společnostem rychle modelovat a testovat různé obchodní scénáře pro vytvoření realistických finančních a provozních plánů. Řešení umožňuje celopodnikovou spolupráci prostřednictvím webového přístupu k plánům a datům a poskytuje schopnosti testovat situace typu „co-když“, aby byla společnost připravena na nečekané události a mohla se zpětně propracovat k základním finančním cílům pro identifikaci klíčových obchodních oblastí a milníků.

Rozpočtovací funkcionality Infor PM Business Edition pomáhají společnostem automatizovat, řídit a zlepšovat rozpočtovací procesy. Uživatelé mohou jednoduše zadávat data z rozpočtu do centrálního umístění. Prostřednictvím stejného centrálního umístění rozpočtovací controller sleduje a řídí celkové rozpočtovací procesy s možností pohledů na stav jakéhokoliv rozpočtu v reálném čase. Tyto schopnosti zajišťují jedinou verzi pravdy díky eliminaci nepropojených excelových tabulek a nabídce centrálního umístění pro všechny rozpočtovací aktivity.

Infor PM Business Edition poskytuje reportovací funkcionality dovolující firmám včas distribuovat informace podnikovému managementu. S využitím integrované aplikace Infor PM Application Studio mohou podniky reportovat plánovací a rozpočtovací data a integrovat také informace z jiných zdrojů.

„V dnešním globálním prostředí je nezbytné, aby malé a středně velké podniky měly přístup k přesným a spolehlivým informacím, pokud chtějí porozumět tomu, jak mohou změny ovlivnit jejich schopnost dosáhnout stanovených cílů,“ řekla Christina McKeon, ředitelka produktového marketingu pro řešení Performance Management ve společnosti Infor. „Řešení Infor PM Business Edition reaguje na potřeby SMB firem využívat specifická řešení s požadovaným funkcionalitami a schopností podpory dlouhodobého úspěchu.“

Pro více informací o Infor PM Business Edition, navštivte http://www.in­for.com/soluti­ons/pm/.

O společnosti Infor
Infor vyvíjí či získává formou akvizic funkčně bohatá softwarová řešení postavená na specifických zkušenostech tisíců odborníků a kontinuálně je zlepšuje prostřednictvím inovací, efektivnějších implementací a flexibilních možností pořízení. Více informací lze nalézt na www.infor.com či na http://cz.infor­.com.