Hlavní navigace

Infor Flex: program pro vyšší softwarovou hodnotu od společnosti Infor

[Tisková zpráva] Infor Flex poskytuje zákazníkům rychlou a efektivní možnost aktualizace podnikového softwaru; nastavuje nové standardy pro vztahy mezi dodavateli a zákazníky

Sdílet

PRAHA – 22. června, 2009 – Společnost Infor dnes představila program Infor Flex, klíčovou iniciativu v oblasti softwarové údržby nabízející zákazníkům jasnou, rychlou a nákladově efektivní cestu k začlenění nejnovějších produktových inovací Infor do jejich infrastruktur. Prostřednictvím balíčku, který obsahuje software, služby a financování, poskytuje Infor Flex nekompromisní a spolehlivý způsob jak upgradovat existující produkty Infor či vyměnit existující řešení za adekvátní od společnosti Infor. Rozhodnutí upgradovat či vyměnit své řešení je plně v rukou zákazníků a závisí na jejich aktuálních obchodních potřebách. Infor Flex minimalizuje licenční a transakční náklady, přičemž nabízí významné přínosy, jako je například rychlá implementace s nižšími náklady a zvýhodněné poplatky za přidání dalších uživatelů, modulů a komplementárních řešení. Program Infor Flex je dostupný zákazníkům s platnými smlouvami v oblasti softwarové údržby (maintenance).

Infor Flex zjednodušuje zákazníkům přístup k funkcionalitám postaveným na inovativní servisně-orientované architektuře (SOA) prostřednictvím platformy Infor Open SOA; těmito funkcionalitami jsou například Infor MyDay a další nové aplikační komponenty připravené k uvedení letos a v dalších letech. V mnoha případech získají zákazníci funkcionality bez dodatečných poplatků jako součást jejich maintenance kontraktů. Díky tomu poskytne Infor Flex zákazníkům rychlou a efektivní cestu k výhodám produktových inovací s využitím produktových verzí postavených na platformě SOA. Kombinací redukovaných nákladů a zrychlených implementačních služeb umožňuje Infor Flex se skokově dostat na novou úroveň obchodní flexibility a funkcionality za nižších nákladů a s menším rizikem, než za použití metody kompletní výměny systému nabízené konkurenčními dodavateli.

“Infor Flex je o zvyšování hodnoty společně s poskytováním inovací, odměňováním zákazníků za jejich loajalitu, a nabídkou nejlepšího výběru a naprosté kontroly nad budoucností své softwarové infrastruktury,“ řekl Jim Schaper, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Infor. “Infor tímto nastavuje nový standard ve vztazích mezi zákazníky a dodavateli, který zákazníkům dovolí flexibilně rozvíjet jejich softwarové systémy bez rizika narušení jejich byznysu či znehodnocení existujících investic. Našim cílem je být našim zákazníkům dlouhodobým a spolehlivým dodavatelem softwarové infrastruktury.“

Podle dvou aktuálních reportů z června 2009 nazvaných “The State Of Enterprise Software: 2009” a “The State Of SMB Software: 2009” od firmy Forrester Research, jako nejdůležitější iniciativa v oblasti podnikového softwaru byla citována aktualizace klíčových podnikových aplikací, a to jak pro velké podniky (64 %) tak pro SMB společnosti (55 %).

V období, kdy mnoho IT rozpočtů stagnuje či dokonce klesá, poskytuje Infor Flex zákazníkům Infor silnou motivaci k vylepšení jejich softwaru, což jim umožní prostřednictvím platformy Infor Open SOA zlepšit konkurenceschopnost přesně v okamžiku, kdy dojde k opětovnému ekonomickému růstu.

“Naše podnikové procesy spoléhají na řešení Infor ERP BPCS po více než 20 let a nedávno jsme po několikaleté přestávce obnovili náš maintenance kontrakt se společností Infor," řekl Wayne Gale, výkonný ředitel Stokes Seeds. “Díky tomuto programu a aktuální produktové strategii nás Infor přesvědčil, že jeho hlavním zájmem je pomáhat zákazníkům inovovat při respektování jejich podmínek a jejich časového plánu.“

Uprostřed globální krize a při prosazování neadekvátních, vysoce nákladných maintenance strategií ze strany většiny dodavatelů podnikového softwaru, program Infor Flex předurčuje společnost Infor do pozice lídra na trhu v oblasti poskytování vysoké hodnoty softwarové údržby svým zákazníkům. Minulý týden společnost Infor rovněž ohlásila program Infor Financing, který po omezenou dobu nabídne zákazníkům Infor nulové navýšení při financování aplikační infrastruktury, jež tak mohou okamžitě zlepšit svou konkurenceschopnost s využitím softwaru dostupného za flexibilních a dosažitelných podmínek. Infor Financing je rovněž nyní dostupný jako součást programu Infor Flex.

Další zdroje

  • Webová stránka Infor Flex – http://www.in­for.com/flex/
  • Infor Blog: Video poselství od Jima Schapera a prezentace programu Flex – http://sn.im/flex-blog
  • Oznámení Infor Financing – http://sn.im/infor-finance

O společnosti Infor
Infor vyvíjí či získává formou akvizic funkčně bohatá softwarová řešení postavená na specifických zkušenostech tisíců odborníků a kontinuálně je zlepšuje prostřednictvím inovací, rychlejších implementací, globální dostupnosti a flexibilních možností pořízení. Během několika málo let se Infor stal jedním z největších poskytovatelů podnikového softwaru na světě. Více informací lze nalézt na www.infor.com či na http://cz.infor­.com.