Hlavní navigace

Infor MyDay pomáhá uživatelům zvládnout svůj pracovní den

[Tisková zpráva] „Osobnostně“ založené uživatelské Web 2.0 rozhraní pomáhá zvýšit pracovní efektivitu a pozornost zaměstnanců věnovanou na produktivní pracovní úkoly

Sdílet

Las Vegas (Inforum) – 15. října 2008 – Infor představil Infor MyDay, dynamické uživatelské Web 2.0 rozhraní pro aplikace Infor. Nové rozhraní poskytuje centrální přístup k informacím, které uživatelé potřebují pro bezproblémové zvládnutí své každodenní práce. Infor MyDay je založeno na detailní studii pracovních rolí a pracovního života reálných uživatelů. Jeho prostřednictvím je obsah z aplikací Infor interpretován uživatelům v personalizo­vanější formě. To usnadňuje uživatelům práci s transakčními systémy, stejně jako realizaci důležitých rozhodnutí, která vytvářejí obchodní hodnoty. Infor MyDay bude dostupný pro vybraná řešení Infor začátkem roku 2009, a to bez dodatečných poplatků a s doplňkovou zákaznickou podporou. Ta bude oznámena v průběhu příštího roku.

Mnoho svého času tráví lidé prací s podnikovými aplikacemi, vyhledáváním relevantních informací či ruční konsolidaci dat, to vše ve snaze realizovat kvalifikovaná obchodní rozhodnutí a zodpovědět dotazy svých kolegů a zákazníků. Infor MyDay krátí čas, který uživatelé potřebují k vyhledání informace, naviguje je je k plnění nejdůležitějších úkolů, a tím zvyšuje hodnotu jejich organizace. Nové rozhraní umožňuje prezentaci aktuálních informací z libovolného zdroje na personalizované webové stránce. Tyto informace navíc umožňuje doplnit o reporty a klíčové indikátory výkonnosti (KPI) založené na uživatelských rolích. Uživatelé si mohou Infor MyDay personalizovat podle svých osobních požadavků, například vytvářet vzhledy diagramů určených k prezentaci dat, a přistupovat k originálním datovým zdrojům a aplikacím potřebným ke zpracování transakcí.

„Jedním z obecných problémů, kterým uživatelé podnikového softwaru čelí, je záplava dat přicházející ze všech směrů. Z toho důvodu tráví více času vyhledáváním té správné informace a méně času vlastním jednáním, které tvoří hodnotu,“ uvedl Bruce Gordon, chief technology officer, Infor. „Infor MyDay představuje kompletně nový přístup v oblasti podnikového softwaru, který jsme vyvinuli od samého základu. Tento přístup činí informace lépe využitelnými – což je klíčový důvod, proč lidé podnikový software používají.“

Vzhledem k limitované dostupnosti Infor MyDay bude produkt zpočátku nasazen pouze u vybraných zákazníků ze sektoru diskrétní a procesní výroby, kteří využívají řešení Infor ERP Adage, Infor ERP LN, Infor ERP SyteLine a Infor ERP VISUAL. Rozhraní je do aplikací Infor předem integrované prostřednictvím architektury Infor Open SOA. To umožňuje zkrátit implementační časy a současně umožnit integraci non-Infor systémů a datových zdrojů.

AddisonMckee, výrobce trubkových a tvářecích technologií pro automobilový, letecký, nákladní a loďařský průmysl se sídlem v USA, je jedním z prvních zákazníků, u kterých bude nové rozhraní implementováno. Společnost provozující řešení Infor ERP SyteLine získala nejrůznější ocenění za program štíhlé výroby, který pomohl transformovat její operace z pohledu celkové efektivity a zákaznického servisu.

„Infor MyDay je skvělý – díky automatizaci manuálního sběru a distribuce informací podporuje procesní zlepšování našeho programu štíhlé výroby,“ uvedl Matt Haines, global IT manager, AddisonMckee. „MyDay například ruší potřebu vypracovat ráno několik výrobních reportů a posléze aktualizovat data ve výrobním oddělení. Vedoucí výroby a příslušní pracovníci zkrátka jen obdrží potřebnou informaci v reálném čase na obrazovce, a to bez jakéhokoliv manuálního zásahu. Všichni pracovníci tudíž vědí, jak práce postupuje, a tyto informace jsou jim podány personalizovaným způsobem s ohledem na jejich specifické povolání – ať již se nacházejí v zasedací místnosti, ve výrobě, na prodejně či v oddělení expedice.“

„Tento produkt nám šetří čas a náklady také z hlediska IT. Nemusíme totiž zpracovávat reporty přizpůsobené pro každého uživatele zvlášť, protože uživatelé si mohou sami personalizovat jejich vzhled, a to bez podpory IT oddělení,“ dodal Haines.

Osobnost uživatele
Prodejci softwaru často lákají zákazníky na funkce postavené na rolích, které jsou obsažené v jejich uživatelských rozhraních. Infor MyDay jde však ještě o úroveň dál – k pochopení osobnosti uživatele používá komplexnější přístup. Na základě tisíců hodin zkoumání a rozhovorů s koncovými uživateli vytvořil Infor přes 150 kompozitních „osobností“, které zahrnují odpovědnosti, denní úkoly, dovednosti, pracovní prostředí, manažerskou hierarchii, cíle a výzvy. Z takto získaných poznatků osobnosti uživatele posléze Infor připravil reporty a metriky specifické pro každou pracovní pozici. Momentálně je dostupných šestnáct „osobností“, jež pokrývají oblasti, jako je prodej, finance, výroba, nákup a logistika. Chcete-li se o osobnostním přístupu dozvědět více, navštivte http://blogs.in­for.com/techno­logy.

Infor Open SOA
Infor MyDay je postaven na moderních technologiích, včetně technologie Ajax a dalších, na standardech postavených vývojových nástrojích. Rozhraní využívá Infor Open SOA, událostmi řízenou, servisně orientovanou architekturu (SOA). Ta zajišťuje distribuci dat mezi řešeními Infor a jinými systémy prostřednictvím odvětvově standardního obchodního jazyka. Infor je členem skupiny Open Applications Group (OAGi), orgánu tvořícího standardy, který je složen z prodejců softwaru a odvětvových skupin. Infor používá standard OAGIS jako obchodní jazyk pro interoperabilitu.

O společnosti Infor
Infor vyvíjí či získává formou akvizic funkčně bohatá softwarová řešení postavená na specifických zkušenostech tisíců odborníků a kontinuálně je zlepšuje prostřednictvím inovací, nabídky efektivnější implementace a flexibilních možností pořízení. Více informací lze nalézt na www.infor.com či na http://cz.infor­.com.