Hlavní navigace

INFOR nabízí podnikům lepší řízení svých infrastruktur prostřednictví nové architektury SOA

[Tisková zpráva] Infor Open SOA poskytuje evoluční cestu pro inovace business systémů; Kompatibilní platforma SOA bude součástí všech řešení Infor

Sdílet

Atlanta – 13. března 2007 – Infor, jeden z největších světových dodavatelů podnikových informačních systémů, dnes ohlásil svou strategii v oblasti Infor Open SOA, servisně orientované architektury (SOA), která je součástí záměru společnosti rozšiřovat, obohacovat a dále rozvíjet své produktové portfolio s cílem vyhovět potřebám zákazníků všech velikostí.

Infor Open SOA nabízí koncept umožňující provozovat událostně řízenou architekturu SOA, kde spolupracující aplikace a softwarové komponenty mohou být nasazovány a upgradovány s minimálními či dokonce žádnými provozními následky na fungování souvisejících podnikových systémů. Infrastruktura pro událostně řízenou architekturu služeb je integrována do řešení Infor bez dodatečných nákladů a bude dodávána prostřednictvím pravidelných produktových upgradů v souladu s produktovou roadmapou společnosti Infor.

„Infor Open SOA je výsledkem našeho dialogu se zákazníky, kteří chtějí využívat přínosů architektury SOA bez dalších nákladů, zdlouhavých implementací a nepřiměřené složitosti,“ řekl Jim Shaper, CEO společnosti Infor. „Náš přístup se liší od ostatních dodavatelů podnikových aplikací, je postaven na hlubokém porozumění obchodních výzev, kterým čelí naši zákazníci.“

Událostmi řízená SOA
Infor Open SOA je založena na událostně řízené, distribuované architektuře, která umožňuje modelovat obchodní události napříč všemi podnikovými aplikacemi a službami. Prostřednictvím modelu „publish and subscribe“ probíhá zpracování obchodních událostí mezi aplikacemi a službami přes standardní sběrnici Infor Enterprise Service Bus (ESB) v souladu s transformací modelující odvětvově a zákaznicky specifické podnikové procesy.

Namísto toho, aby byl zákazník nucen využívat infrastrukturu přizpůsobenou nabídce dodavatele, umožňuje architektura SOA od společnosti Infor zákazníkům vytvořit si svůj vlastní ekosystém prostřednictvím implementace softwarových komponent, jak od firmy Infor, tak vyvinutých interně či dodaných třetími stranami. S využitím nově přidaných služeb eliminuje závislost na stále složitějším middlewaru a díky platformové nezávislosti zajišťuje Infor SOA vzájemnou spolupráci mezi odlišnými podnikovými systémy a odstraňuje nutnost vyhovovat požadavkům proprietárního middlewaru.

„Nejdeme po vyšlapané cestě vytvářením velké, komplexní platformy, která nutí zákazníky volit technologie, jež nepotřebují nebo si nemohou dovolit,“ řekl Bruce Gordon, technický ředitel (CTO) společnosti Infor. „Architektura Infor Open SOA dovoluje zákazníkům inovovat plně v souladu s filozofií svého IT prostředí. Umožňuje jim činit svobodná rozhodnutí a efektivně řídit vlastní podnikové ekosystémy.“

Součástí směřování Infor k otevřeným standardům je přijetí standardu OAGIS (Open Applications Group Interoperability Standard) jako nativního rozhraní pro veškerou komunikaci mezi jednotlivými řešeními Infor. OAGIS je nejpokročilejší XML formát a široce akceptovaný standard. Je spravován jako nezávislá entita a dostupný bez jakýchkoliv licenčních poplatků.

Strategické směřování
Infor bude dodávat Open SOA v několika fázích – formou nenáročných updatů v rámci pravidelných uvádění produktových verzí. Tento evoluční přístup počítá s dodávkami komponent obchodních procesů z mnoha oblastí řešení, včetně CRM nebo řízení dodavatelského řetězce, jež se poté mohou stát součástí širších, obchodně specifických souborů řešení. Tyto soubory synergicky zvýší know-how produktů Infor, které již samy o sobě obsahují významnou obchodní a odvětvovou expertízu. S Infor Open SOA získají zákazníci svobodu a pružnost při kombinování podnikových procesů tak, aby podpořily aktuální obchodní potřeby a byly dostupné na jakékoliv technologické platformě.

V současné době již probíhá úvodní fáze uvedení Infor Open SOA, která nabízí základní infrastrukturu integrovanou do prvních několika řešení. Infor rovněž buduje rozšířenou SOA infrastrukturu, (například o master data management), zároveň pracuje na její integraci do všech existujících řešení a počítá také s uvedením nových aplikací již kompletně vyvinutých na SOA. Infor poskytne svým zákazníkům detailnější produktové roadmapy na své pravidelné uživatelské konferenci Inforum konané 9. – 12. září 2007 v Las Vegas.