Hlavní navigace

Infor Performance Management pomáhá výrobcům zvládnout globalizační tlaky a zvýšit ziskovost

[Tisková zpráva] Infor PM 10 umožňuje výrobcům zvládnout příval excelových dat a měřit výkonnost na základě aktuálních provozních a finančních údajů.

Sdílet

PRAHA – 7. května, 2008 – Infor dnes oznámil přínosy řešení Infor PM pro výrobní společnosti, které chtějí optimalizovat svou výkonnost a čelit výzvám a příležitostem globalizace. Infor PM 10, soubor integrovaných aplikací a analytických funkčností pro řízení obchodní výkonnosti, poskytuje specifickou funkcionalitu, jež pomáhá výrobcům získat reálný pohled na výkonnost svého výrobního zařízení a podniku jako celku, přesněji předpovídat budoucí výkonnost a redukovat čas potřebný k finanční konsolidaci z různých obchodních jednotek v různých regionech.

K představení klíčových přínosů řešení PM pořádá Infor webový seminář – 22. května, 2008. Více informací lze nalézt na http://www.in­for.com/compa­ny/events/pmfe­iwebcast0508.

Výrobci dnes více než kdy jindy čelí globální konkurenci a cenovým tlakům, přičemž se zároveň musejí vyrovnat s rostoucími cenami komodit a náklady na energie, požadavky na soulad s regulatorními požadavky, a potřebou zákazníků na rychlou obrátkovost zboží. Zatímco většina velkých a středně velkých výrobců se zaměřuje na zdokonalování svých core technologických systémů v různých provozních oblastech, mnoho z nich bojuje se zastaralými přístupy v oblasti reportování a analýzy provozních a finančních dat důležitých pro měření a zlepšování jejich celkové výkonnosti. Vedle toho zesiluje trend přesouvání výrobních kapacit do jiných regionů, což znamená, že mnoho výrobců musí sjednotit své finanční procesy v mnoha různých zemích a často z různých ERP systémů, které zdědili v důsledku fúzí a akvizic.

“Příliš mnoho výrobců má problémy s chaosem ve svých excelových souborech, což pro finanční oddělení znamená velké komplikace vyplývající z absence aktuálních finančních dat a ponechává management bez informací reálném čase, které potřebuje k realizaci obchodních rozhodnutí,“ říká Christina McKeon, ředitelka Product Marketing pro řešení Infor Performance Management. “Infor PM 10 poskytuje funkcionality potřebné pro zlepšení transparentnosti v rámci provozní a finanční výkonnosti, přičemž výrobcům dovoluje rychleji a efektivněji sladit své procesy se strategickými cíli. Infor PM nabízí rovněž přínosy vedoucí k vyšší ziskovosti podniku prostřednictvím identifikace skrytých nákladů, které zhoršují celkový výsledek společnosti.“

Infor PM 10 poskytuje výrobním firmám integrovaný soubor business process aplikací pro plánování a rozpočtování, finanční konsolidaci, forecasting, a strategické řízení. S řešením Infor PM Planning and Budgeting mohou výrobci vytvářet prodejní rozpočty, které ovlivňují nákupní rozpočty a následně provozní rozpočty. To vše je postaveno na „jediné verzi pravdy“ pro každé výrobní zařízení či provoz. Infor PM Planning and Budgeting dokáže sledovat od začátku do konce výrobu a prodej v rámci společnosti, což ovlivňuje úroveň zásob a provoz ve skladech. S využitím Infor PM Forecasting mohou výrobci integrovat aktuální, rozpočtová a forecastovaná data do jediné aplikace a posléze srovnávat data z různých výrobních závodů po celém světe.

Infor PM Financial Consolidation poskytuje výrobním společnostem vyšší transparentnost a kontrolu nad procesy finanční konsolidace napříč různými entitami, jako jsou například centrála společnosti a výrobní divize po celém světě. Společnost VF Corporation, výrobce a prodejce známých oděvních značek Lee a The North Face, využívá řešení Infor PM Financial Consolidation k integraci s různými systémy a hlavními knihami, včetně ERP systému SAP. Zabezpečená databáze, nad kterou je postaven soubor aplikací Infor PM 10, pomohla společnosti redukovat počet databází ze 37 do jedné jediné. Řešení Infor PM Financial Consolidation umožňuje společnosti VF Corporation konsolidovat stovky reportů k z celého světa, přičemž zohledňuje lokální i globální účetní standardy a reportovací požadavky. “Často jsme trávili hodiny jenom tím, že jsme každý měsíc s pomocí starého systému přeposílali data do centrály společnosti. Ale nyní máme k dispozicí Infor PM Financial Consolidation, kdykoliv je potřeba,” řekl Renee Martin, manažer Corporate Accounting ve VF Corporation. “S jednotnou databází dokážeme udržovat centrální požadavky na administrativu a posilovat vnitřní řízení. Software Infor automatizuje celou řadu našich měsíčních reportovacích procesů, což nám dává více času na analýzy a zlepšuje naši schopnost rychle reagovat na požadavky managementu.“

Pro více informací o Infor PM 10 navštivte www.infor.com/so­lutions/pm/. Pro kompletní přehled řešení Infor pro výrobní odvětví navštivte www.infor.com/in­dustries/.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).