Hlavní navigace

Infor pomáhá TI Automotive vytvářet jednotný přístup ke globálním zákazníkům

[Tisková zpráva] PRAHA – 24. července 2008 – Společnost Infor dnes ohlásila, že firma TI Automotive rozšíří implementaci řešení Infor Automotive Essentials, souboru odvětvově specifického softwarového řešení pro automobilové společnosti, do dalších svých globálních lokalit. TI Automotive doposud zavedla integrované řešení Infor do 74 výrobních závodů v 18 zemích po celém světě.

Sdílet

Komplexní ERP systém Infor pro podporu výroby, nákupu a materiálových toků je integrován s pokročilým zákaznickým systémem. Tento systém poskytuje TI Automotive přístup k odvětvově-specifickým funkcionalitám a globálním infrastrukturám a podporu více jazykům, měnám a časový pásmům. Infor Automotive Essentials splňuje specifické potřeby automobilových společností včetně OEM výrobců a subdodavatelů na všech úrovních výrobního řetězce. TI Automotive získává viditelné přínosy díky integrovanému ERP řešení a systému pro zákaznické řízení se specifickým know how z automobilového průmyslu. Globální dostupnost společnosti Infor a schopnost podporovat implementaci na celosvětové bázi byly hlavními důvody k rozšíření partnerství se společností Infor.

S tím, jak se automobilový průmysl přesouvá na nové trhy, jako je východní Evropa a Asie, společnost TI Automotive hledala řešení, které by pomohlo vyhovět požadavkům OEM zákazníků a regulačních nařízení a přitom podporovat princip štíhlé výroby a informačních procesů, a umožnit dosáhnout obchodních cílů. „Naši zákazníci očekávají jednotný přístup a stejnou úroveň řízení dohledatelnosti, výroby, logistiky a jakosti kdekoliv na světě,“ řekl Peter Stewart, globální ředitel IT v TI Automotive. „Náš proces implementace Infor Automotive Essentials umožňuje naší společnosti porovnávat výkonnost v rámci trhů a sdílet metriky a nejlepší postupy s cílem kontinuálně zlepšovat naši obchodní efektivitu.“

S více než stoletou tradicí v automobilovém průmyslu je TI Automotive globálním subdodavatelem komponent pro osobní i nákladní automobily a vedoucím dodavatelem kapalinových zařízení pro brzdové systémy finálním autovýrobcům po celém světě. Přibližně polovina z 57 milionů aut vyrobených ročně po celém světě spoléhá na technologie TI Automotive. Integrovaná řešení Infor pomáhají zefektivnit komplexní výrobu a distribuční procesy, včetně „štíhlých“ obchodních principů a vyhovění požadovaným standardům, ve spolupráci se svými OEM partnery postavené na EDI technologiích.

„Začínali jsme malým IT projektem zaměřeným na redukci nákladů,“ řekl Peter Stewart. „Nyní se naše implementace ERP rozrostla v business projekt, který nám zajišťuje společné procesy, řízení a informace v reálném čase na všech trzích a výrobních zařízeních po celém světě.“

„Naše vztahy s TI Automotive jsou skvělým příkladem toho, jak globální pokrytí funguje ke spokojenosti zákazníka. S řešením Infor našla firma TI Automotive dodavatele, který je schopný řídit své služby globálně a zároveň jednat lokálně,“ řekl Keith Deane, prezident EMEA ve firmě Infor. „S integrovaným softwarovým souborem Infor Automotive Essentials může náš zákazník vstupovat na nové trhy a ihned řešit lokální regulační nařízení a reportovací požadavky, což mu dovoluje efektivněji konkurovat na globálním trhu.“

O Infor Automotive Essentials
Infor Automotive Essentials je komplexní a integrovaný soubor podnikových softwarových řešení zaměřených na procesy a obchodní požadavky automobilových společností. Tento soubor nabízí dosažení rychlé návratnosti investic, specificky v oblastech lepšího informačního toku, účinnější spolupráce a efektivnějších obchodních procesů.

O TI Automotive
TI Automotive je přední světový dodavatel kapalinových zařízení, včetně brzdových, palivových a klimatizačních systémů. S centrálou v americkém Warrenu a anglickém Oxfordu zaměstnává firma po celém světě více než 18 000 lidí ve více než 100 výrobních zařízeních a 27 zemích celého světa. Další informace lze nalézt na www.tiautomoti­ve.com.

O společnosti Infor
Infor je dodavatelem softwaru pro společnosti a organizace. S obchodní expertízou, která je součástí všech řešení Infor, umožňuje podnikům všech velikostí se efektivněji a pružněji adaptovat na rychlé změny na globálním trhu. S více než 70 000 zákazníky mění Infor tradiční pohled na poskytovatele podnikového softwaru v oblasti uspokojování zákaznických požadavků. Více informací lze nalézt na www.infor.com či na http://cz.infor­.com.