Hlavní navigace

INFOR S CERTIFIKACEMI K CRM MODULŮM PRODEJE A SLUŽEB

[Tisková zpráva] ATLANTA – 27. června, 2007 – Společnost Infor oznámila, že vylepšila svou produktovou řadu Infor CRM Epiphany pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) o možnost integrace s nejnovějšími verzemi produktů Avaya, Lotus Domino a Crystal Reports. Řešení Infor CRM Sales 7.0.2 a Infor CRM Service 7.0.2 jsou nyní certifikovány na podporu těchto platforem – v souladu s požadavky zákazníků řešení CRM Epiphany.

Sdílet

Infor CRM Sales a Infor CRM Service centralizují zákaznické informace a transakce do jediného kontaktního místa, přičemž zvyšují efektivitu interakcí se zákazníky. Přístup k zákaznickým informacím v reálném čase umožňuje podnikům se odlišit prostřednictvím konzistentní komunikace se zákazníky.

Nejnovější verze CRM Sales například nabízí nový Infor CRM Configuration Module, který dovoluje podnikům standardizovat prodejní a konfigurační procesy s cílem zajistit kvalitní dodávky zákazníkům. Přesná a včasná konfigurace produktů a služeb ve fázi prodeje je kriticky důležitá k udržení efektivních prodejních procesů. Nepřesnosti a prodlevy mohou způsobit řadu problémů, jako je například nesoulad s regulačními standardy, zdlouhavé výměny zboží a nespokojenost zákazníků.

„IT prostředí našich zákazníků se neustále mění s tím, jak se výrobci IT snaží držet krok s rostoucími potřebami trhu,“ řekl Dr. Patric Timmermans, ředitel produktového marketingu v oblasti CRM. „Dostupnost nových verzí Infor CRM Sales a Infor CRM Service podtrhuje naše současné úsilí o zlepšení našich řešení s cílem vyhovět potřebám zákazníků – dnes i do budoucna.“

Infor CRM Sales dodává klíčové zákaznické informace na správné místo a v pravý čas, přičemž pomáhá společnostem řídit delší prodejní cykly a efektivně reagovat na konkurenční tlaky. Infor CRM Sales řídí kompletní prodejní cyklus v dynamicky spolupracujícím prostředí, od počátečního kontaktu až po uzavření obchodní dohody. Infor CRM Service umožňuje servisním oddělením zkrátit reakční dobu, snížit náklady na kontaktní centra a zvýšit spokojenost zákazníků. Funkcionality CRM Service poskytují operátorům personalizované informace v reálném čase, díky kterým mohou řídit customizované nabídky vedoucí k jejich účinnějšímu přijetí a transformaci kontaktních center na profit centra.

CRM Sales a CRM Service jsou komponenty Infor CRM Epiphany, komplexního řešení integrovaného marketingu, prodeje, služeb a analýz zaměřené na obchodně-specifické potřeby zákazníků. Řešení Infor CRM Epiphany, které bylo vyvinuto s ohledem na potřeby různých obchodních jednotek a prodejních kanálů, integruje zákaznické informace z různých podnikových systémů do jednoho místa. Infor CRM Epiphany je nositelem inovací, konkurenční výhody a vyšší profitability s integrovanými zákaznickými zkušenostmi, které zvyšují efektivitu marketingových kampaní a prodejního úspěchu.