Hlavní navigace

INFOR s novým řešením pro řízení vztahů s dodavateli (SRM) pro automobilové výrobce

[Tisková zpráva] Praha – 16. ledna 2007 – Infor, jeden z největších světových dodavatelů podnikových informačních systémů, dnes ohlásil nejnovější verzi Infor SRM SupplyWeb, řešení pro řízení vztahů s dodavateli (SRM) v odvětví automobilového průmyslu. Infor SRM SupplyWeb verze 10 zahrnuje nové funkčnosti, které zlepšují spolupráci mezi zákazníky a dodavateli, poskytuje nové nástroje určené ke zvýšení přesnosti dat, a zjednodušuje poptávkové a objednávkové řízení.

Sdílet

SupplyWeb nabízí výrobcům výhody prověřeného SRM řešení, které je snadno integrovatelné s jejich existujícími ERP systémy. Nová verze SupplyWeb demonstruje snahu společnosti Infor zvýšit hodnotu IT investic u svých zákazníků, rozšířit základní ERP aplikace o nová, odvětvově specifická řešení a vybudovat z produktového portfolia Infor řešení nové generace.

„Infor je odhodlán poskytovat vysokou přidanou hodnotu zákazníkům řešení SupplyWeb, jež tvoří základnu více než 25 000 implementací,“ řekl Kevin Piotrowski, ředitel společnosti Infor pro odvětvový a produktový marketing v segmentu Automotive. „Tato nová verze kombinuje informace z různých ERP řešení, přičemž poskytuje organizacím jednotný přístup ke svým dodavatelům a umožňuje rychle reagovat na poptávku a dosáhnout požadovaného výkonu.“

Díky nově přidaným modulům SupplyWeb ve verzi 10 významně posiluje vztahy mezi partnery v dodavatelském řetězci, typicky moduly Production Invoicing a Purchase Order Collaboration, které automatizují specifické business procesy související se zpracováním objednávek.

Modul Production Invoicing zvyšuje přesnost dat sdílených mezi zákazníky a dodavateli, eliminuje případné nepřesnosti v oblasti cenotvorby a plateb a umožňuje rychlejší platby ze strany zákazníka. Zákazníci mohou schválit či odmítnout faktury zaslané dodavatelem a odeslat schválené faktury zpět do ERP systému k jejich proplacení. To zlepšuje přesnost plateb a redukuje čas strávený manuálními aktivitami, typicky zasíláním údajů faxem či e-mailem.

Modul Purchase Order Collaboration podporuje proces přijetí objednávky, přičemž dovoluje zákazníkům a dodavatelům nastavit podmínky ještě před jejím odevzdáním. Jak nákupní objednávky procházejí předepsaným procesem, zákazníci a dodavatelé mohou sledovat aktuální stav v barevně vyznačeném reportu, který indikuje objednávky čekající na další krok, a i ty objednávky, které jsou ve skluzu. Zákazníci si mohou nastavit konfiguraci umožňující kompletní kontrolu nad procesem přijetím objednávky, jejím časovým rámcem, schvalováním a plněním.

Kromě toho obsahuje SRM SupplyWeb ve verzi 10 vestavěné funkcionality jako Supplier Cumulative Quality Management (CUM) – sleduje plánované plnění poptávky s cílem vyhovět termínu odeslání a doručení objednaného zboží; Flex Fields – rozšiřuje odvětvově specifická data o dokumenty o přepravcích, vyúčtování, objednávkách prací a problem reportingu; Receipt Reconciliation – integruje účtovací doklady do modulu SupplyWeb Advanced Shipment Notices (ASN), přičemž zajišťuje, že zásilka je v rámci systému SupplyWeb korektně převedena do stavu „přijato“.