Hlavní navigace

Infor uvádí nejnovější verzi Infor PLM Runtime pro oděvní a obuvnický průmysl

[Tisková zpráva] Nové funkcionality umožňují výrobním společnostem přicházet na trh s novými produkty rychleji a optimalizovat spolupráci s dodavateli

Sdílet

PRAHA – 10. června 2008 – Infor dnes ohlásil nejnovější verzi Infor PLM Runtime, uceleného PLM (Product Lifecycle Management) řešení pro výrobní společnosti z oděvního a obuvnického průmyslu. S téměř 40 novými funkcionalitami obsahuje nová verze nástroje, které pomáhají výrobním firmám zlepšit spolupráci s dodavateli a zvýšit efektivitu a rychlost vývoje nových produktů a procesů. Infor PLM Runtime umožňuje oděvním a obuvnickým společnostem z celého světa navrhovat, pořizovat a dodávat inovativní produkty.

V dnešním módním průmyslu rychlé změny stylu zkracují životní cyklus produktových kolekcí na pouhých několik týdnů. V případě jakékoliv změny v dodavatelském řetězci řešení Infor PLM Runtime umožní společnostem nastavit nové hodnoty bez narušení jejich normálních obchodních procesů, přičemž redukuje rizika vyplývající z nesplnění zákaznických požadavků. Kromě toho nový samoobslužný koncept aplikace dovoluje dodavatelům přistupovat k informacím v reálném čase, zjednodušit komunikaci napříč celým dodavatelským řetězcem,významně ušetřit na nákladech a zkrátit produkční dobu.

Podle nedávného průzkumu Aberdeen Group, oděvní a obuvnické výrobní společnosti, jež jsou považované lídry ve svém odvětví, využívají o 50 % častěji PLM software, který jim pomáhá řídit agresivně nastavené výrobní plány, náklady a výkonnostní cíle, a zlepšovat ziskovost prostřednictvím včasných dodávek produktů.

Nové funkcionality Infor PLM Runtime zahrnují:

  • Řízení dodavatelů, jež zajišťuje včasné dodávky komponent od různých dodavatelů v rámci požadovaného rozpočtu;
  • Kontrola různých značek, což umožňuje podnikům, které navrhují a produkují více značek ve stejném výrobním zařízení, zajistit konzistenci a integritu každé značky;
  • Univerzálnější symboly pro označení výrobku, které eliminují potřebu překládat u produktů dodávaných globálně instrukce pro manipulaci během distribuce.
  • Zpracování zkušebních objednávek, jež dovoluje odběratelům zaslat více vzorků, a automaticky je konvertovat na prodejní objednávku. Tato funkčnost umožňuje odběratelům vyhodnotit nové značky a dodavatele bez ohrožení plynulosti výrobního procesu.
  • Zlepšené kalkulace nákladů dovolují výrobcům modelovat různé výrobní a dodavatelské scénáře a tak minimalizovat náklady. S touto funkčností mohou podniky identifikovat vhodné dodavatele z druhé a třetí úrovně a získávat výrobní materiál v požadované rychlosti a nákladech.

„S tím, jak stále více oděvních a obuvnických společností přesouvá svou výrobu do jiných zemí z důvodu snižování nákladů, nabývá na důležitosti celopodniková komunikace,“ řekl Rory Granros, ředitel divize Industry and Product Marketing, process industries & PLM, ve firmě Infor. “Nové funkcionality Infor PLM Runtime poskytují výrobním společnostem nástroje k efektivnímu řízení globalizačních výzev a toku produktových dat v rámci celé organizace, přičemž zlepšují komunikaci s dodavateli během kritické vývojové fáze.“