Hlavní navigace

INFORMACE o případném vzniku rušení příjmu analogového televizního signálu způsobeného zahájením digitálního vysílání v zahraničí

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad upozorňuje, že v návaznosti na rozšiřování zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) v zahraničí (především v Německu) dojde v některých příhraničních oblastech ke zhoršení příjmu stávajícího zemského analogového televizního vysílání šířeného vysílači malého výkonu – televizními převáděči.

Sdílet

Počátkem července 2007 bude zahájeno DVB-T vysílání šířené především prostřednictvím vysílačů Drážďany 29, 36 a 39 a Loebau 27, 36 a 39 i některými dalšími vysílači. Vlivem provozu těchto vysílačů dojde ke zhoršení nebo až znemožnění příjmu zejména v severní části příhraniční oblasti České republiky v obcích, kde je pro příjem stávajícího analogového televizního vysílání využíván signál televizních převáděčů na shodných rádiových kanálech.

V říjnu 2007 bude zahájeno DVB-T vysílání šířené prostřednictvím vysílačů v oblasti Chemnitz 22, 25 a 32 a Lipska 24 a 35. Vlivem provozu těchto vysílačů dojde k degradaci příjmu v západní části příhraniční oblasti České republiky v obcích, kde je pro příjem stávajícího analogového televizního vysílání využíván signál televizních převáděčů na shodných rádiových kanálech.

Rozsah zhoršení příjmu bude v dotčených lokalitách závislý rovněž na individuálních příjmových podmínkách a technickém vybavení jednotlivých diváků.

V případech, kde skutečně dojde k výraznému zhoršení možnosti příjmu analogového televizního vysílání a kde současně bude možné nalézt použitelné technické řešení, přistoupí Český telekomunikační úřad ve spolupráci s držitelem příslušných individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů k opatřením vedoucím k odstranění nebo minimalizaci vzniklého rušení (například změna polarizace vysílacích systémů, zvýšení vysílacích výkonů případně změna vysílacího kmitočtu). Potřebné přípravné práce, týkající se analýzy možného vzniku rušeni i možnosti jeho řešení zahájil Český telekomunikační úřad spolu se společností RADIOKOMUNIKACE, a.s. již v lednu tohoto roku.

Zároveň však Český telekomunikační úřad upozorňuje, že nejpozději do konce června 2007 bude zahájeno DVB-T vysílání z vysílače Ústí nad Labem – Buková hora 58 (šířené programy – ČT1, ČT2, ČT24, ČT4SPORT, NOVA). S ohledem na vyzářený výkon tohoto vysílače tak bude především v severních oblastech České republiky možno v mnoha lokalitách, kde dojde ke vzniku rušení příjmu stávajícího analogového signálu, eliminovat negativní důsledky přechodem na příjem tohoto digitálního vysílání. Informace o předpokládaném pokrytí DVB-T signálem z tohoto vysílače jsou dostupné na www stránkách Radiokomunika­cí a.s.