Hlavní navigace

Informace o výměně starších verzí dekódovacích karet CryptoWorks pro družicové vysílání České televize

[Tisková zpráva] Vzhledem k připravovanému přechodu na novou kompresní technologii, která vytváří multiplexní signál pro šíření programů České televize (ČT) a dalších společností a která již nepodporuje starší verze systému CryptoWorks, proběhne výměna starších verzí dekódovacích karet pro systém podmíněného přístupu CryptoWorks.

Sdílet

 • Staré karty (bílé a černé s obrázkem zeměkoule) a nové karty lze podle evidenčního čísla odlišit následujícím způsobem:
  1. Číslo staré karty má tvar: 0 0257 XXXX XXXX X (Staré karty je nutné vyměnit.)
  2. Číslo nové karty má tvar: 0 0002 85XX XXXX X
 • Výměnu provede firma TRADE and TECHNOLOGY, a.s. (TaT), Daliborova 419/11, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, e-mail: obchod@trade-technology.cz.
 • Výměna proběhne v následujících krocích:
  1. Žadatel o výměnu, který je ke dni zveřejnění této informace evidován v databázi ČT jako uživatel staré karty, požádá prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách TaT (www.t-t.cz/content/kar­ta2.aspx), elektronickou poštou nebo písemně firmu TaT o výměnu karty. V žádosti uvede své jméno a příjmení, úplnou adresu bydliště a evidenční číslo staré karty, kterou požaduje vyměnit.
  2. Firma TaT zašle žadateli bezplatně novou kartu, která bude po vložení do satelitního přijímače automaticky aktivována pro příjem programů ČT na dobu 28 dní. Během této doby je žadatel povinen odeslat firmě TaT starou kartu a řádně vyplněnou žádost o aktivaci karty (smlouvu o aktivaci).
  3. TaT do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti a staré karty uvede novou kartu do trvalého provozu. Neobdrží-li TaT spolu s žádostí o aktivaci (smlouvou o aktivaci) také starou kartu, je TaT oprávněna novou kartu neuvést do trvalého provozu.
 • Výměna karet bude probíhat v období od 6. února 2006 do 30. září 2006.
 • Očekáváme, že příjem programů ČT prostřednictvím starých karet bude ukončen po přechodu na novou kompresní technologii do konce února 2006.

TaT i ČT prosí diváky, aby přijali s pochopením tuto nutnou výměnu dekódovacích karet vyvolanou obnovou části vysílací technologie, která již prakticky dosloužila.

Poznámky:
Firma TaT upozorňuje, že nové karty není možno používat v nejstarší verzi externího dekódovacího modulu Philips s označením 12 NC: 8622 805 1200­1. Nové moduly je v případě potřeby možno zakoupit u TaT za zvýhodněnou cenu 1.590,– Kč (vč. DPH a poštovného).

S případnými dotazy se diváci mohou obrátit:

 • Ohledně výměny a aktivace karet a technických otázek funkce karty a modulu podmíněného přístupu na distributora karet:

  TRADE and TECHNOLOGY, a.s.
  Daliborova 419/11
  709 00 Ostrava-Mariánské Hory
  tel.: 595 694 310, 595 694 316
  fax: 595 694 311
  e-mail: obchod@trade-technology.cz
  internet: www.t-t.cz
  Podmínky příjmu v ČR
 • Ohledně platby televizního poplatku na adresu:

  Česká televize – televizní poplatky
  140 70 Praha 4 – Kavčí hory
  tel.: 261 133 885
  e-mail: dekodovaci.kar­ty@ceskatelevi­ze.cz
  internet: https://tvp.ces­katelevize.cz/po­platky/dk.php