Hlavní navigace

INFORMACE Z 2. ZASEDÁNÍ Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

[Tisková zpráva] INFORMACE Z 2. ZASEDÁNÍ Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které se konalo ve dnech 23. - 25. ledna 2006

Sdílet

 • zahájila s Českým rozhlasem správní řízení pro možné porušení § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 484/1991 Sb. a nařídila ve věci ústní jednání
 • uskutečnila s provozovatelem BBC Radiocom (Praha), spol. s r. o. nařízené ústní jednání
 • zahájila s provozovatelem V + J s.r.o. správní řízení podle § 20 odst. 3 zákona č. 231/201 Sb. o změně v souboru technických parametrů Vysoké Mýto 51. kanál/20 W a vyzvala ho k vyjádření ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy
 • vydala provozovateli STAR — MONT Pardubice s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek spočívající v rozšíření programové nabídky o programy Informační kanál Hostinné a Informační kanál Mladé Buky
 • vydala provozovateli KATRO-SERVIS, spol. s r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření programové nabídky o program TKR Třemošnice – informační kanál města Třemošnice určený pro kabelové systémy v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou
 • vydala provozovateli 4M Rožnov, spol. s r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: 1) v rozšíření programové nabídky o program INFO TEPLICE určený pro kabelové systémy v katastrálním území Teplice nad Bečvou; 2) ve změně vysílacího schématu programů INFO Hostašovice a Straník, INFO Hukvaldy, INFO Hutisko-Solanec, INFO Jarcová, INFO Vigantice, INFO Vsetín, INFO Zděchov, INFO Ženklava, INFO Životice a územního rozsahu vysílání dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření vysílání programu INFO Vsetín pro kabelové systémy v katastrálním území Vsetín (rozšíření o sídliště Sychrov, Luh, Ohrada a Jasénka)
 • nařídila s provozovatelem Karneval Media s.r.o. ústní jednání ve věci žádosti o předchozí souhlas se změnou časového rozsahu vysílání programu XXX Xtrem
 • vydala závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., ve kterém souhlasí, aby Český telekomunikační úřad vyhradil kmitočty umožňující provozování televizního programu ČT SPORT v systému DVB-T v rámci skupinových přidělených kmitočtů telekomunikační sítě A pro šíření DVB-T
 • registrovala provozovateli Karneval Media s. r. o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý televizní program ČT Sport
 • registrovala provozovateli UPC Česká republika, a. s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých programů televizních ČT Sport, TV Deko a rozhlasových Český rozhlas Leonardo, Český rozhlas 6
 • vzala na vědomí oznámení provozovatele UPC Česká republika, a. s. o změně časového rozsahu vysílání registrovaného převzatého zahraničního televizního programu Jetix Channel spočívající v rozšíření na 18 h denně (06:00 – 24:00 h) s platností od 1. ledna 2006
 • zahájila s provozovatelem UPC Česká republika, a. s. správní řízení pro možné porušení § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a ve věci ve věci nařídila ústní jednání nařídila s provozovatelem HBO Česká republika, spol. s r. o. ústní jednání ve věci žádosti o předchozí souhlas se změnou licenčních podmínek
 • vzala na vědomí, že provozovateli Miroslavovi Novákovi zanikla ke dni 1. ledna 2006 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č.j. Ru/95/02 k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
 • zrušila provozovateli Miroslavovi Novákovi dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. registraci č.j. Rg/39/96 k provozování převzatého vysílání v kabelových systémech
 • vydala provozovateli Československá filmová společnost, s. r. o. souhlas ke změně společenské smlouvy dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně sídla
 • vzala na vědomí oznámení provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. o změně technického zajištění vysílání spočívající v přechodu z družice EUROBIRD 1 na ASTRU 3A
 • vydala provozovateli MAX LOYD s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 34% obchodního podílu na třetí osobu, společnost RMC, s.r.o. IČ: 25602250
 • udělila společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,– Kč za vysílání bez oprávnění podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona, podle ustanovení § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
 • přiznala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele FATEM – TV, a. s. a nařídila ve věci ústní jednání
 • přiznala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele EMURFILM, s. r. o. nařídila ve věci ústní jednání
 • přiznala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele Studio CLIPPER s.r.o. nařídila ve věci ústní jednání
 • přiznala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele GIMI, spol. s r.o. a nařídila ve věci ústní jednání
 • přiznala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele V + J s.r.o. a nařídila ve věci ústní jednání
 • přiznala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. postavení účastníka ve správním řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání provozovatele Českomoravská televizní, s. r. o. a nařídila ve věci ústní jednání
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ve věci upoutávky na pohádku Z pekla štěstí 2, vysíláno dne 7. prosince 2005 od 12:51 hodin
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s Českou televizí za odvysílání pořadu Každý den karneval ze dne 27. listopadu 2005 od 20.00 hodin na ČT1
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s Českou televizí za odvysílání pořadu Buly ze dne 26. listopadu 2005 na programu ČT2
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s Českou televizí za vysílání programu ČT24 ze dne 29. listopadu 2005 od 13:00 do 18:00 hodin
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. pro možné porušení § 32 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ve věci pořadu Pípšoubazar, vysílaného dne 10. listopadu 2005 od 22:40 hodin
 • zastavila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. o možném porušení § 32 odst. 1 písm. g) – odvysílání pořadu ze série VyVolení dne 16. října 2005
 • uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. pokutu ve výši 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – odvysílání pořadu ze série VyVolení dne 15. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 800 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 13. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 14. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 16. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 17. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 800 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 18. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 19. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 20. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 900 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 21. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 1 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 24. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 26. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 400 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 28. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 400 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 30. října 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 2. listopadu 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 2 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 4. listopadu 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 400 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 8. listopadu 2005
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 9. listopadu 2005 v 17:15
 • udělila provozovateli CET 21 spol. r. o. pokutu ve výši 1 200 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 9. listopadu 2005 ve 20:00
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 400 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu ze série Big Brother dne 18. listopadu 2005
 • vydala provozovateli Forcable s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že neposkytla záznamy všech odvysílaných pořadů na programu Karneval TV z období od 5. do 11. září 2005
 • zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení za odvysílání reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE2 s.r.o. pod názvem Komfort, neboť provozovatel CET 21 spol. s r. o. v daném případě nemůže odpovídat za pravdivost údajů obsažených v reklamě
 • vydala provozovateli CET 21 spol. s r. o. upozornění na porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 12., 13. a 14. listopadu 2005 na programu NOVA opakovaně odvysílal reklamu na bramborové lupínky LAY´S, která může podporovat chování ohrožující morálku
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. upozornění na porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 12., 13. a 14. listopadu 2005 na programu Prima opakovaně odvysílal reklamu na bramborové lupínky LAY´S, která může podporovat chování ohrožující morálku
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání sponzorského vzkazu FINEP dne 2. srpna 2005 ve 20:53:23 hodin na programu Prima
 • prodloužila provozovateli Rádio Profil s. r. o. lhůtu pro zahájení vysílání na kmitočtu Čáslav 89,0 MHz/1 kW do 30. dubna 2006
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).