Hlavní navigace

Informace z 21. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které se konalo ve dnech 22. - 23. listopadu 2005

[Tisková zpráva] RRTV na tomto zasedání:

Sdílet

 • prodloužila provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o. dobu platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání o dobu 8 let do 31. prosince 2015
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtů Zábřeh 91,9 MHz/100 W a Valašské Meziříčí 103,3 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila s provozovatelem RNDr. Pavlem Foretníkem řízení o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Zábřeh 91,9 MHz/100 W a Valašské Meziříčí 103,3 MHz/200 W na ČTÚ z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtů Česká Lípa – město 91,4 MHz/5 kW alternativně 93,2 MHz/5 kW, Semily 89,1 MHz/1 kW alternativně 104,3 MHz/1 kW, Frýdlant v Čechách 97,4 MHz/200 W alternativně 98,7 MHz/200 W, 102,5 MHz/200 W, 106,0 MHz/200 W a Harrachov 91,4 MHz/100 W alternativně 107,9 MHz/100 W pro Český rozhlas na ČTÚ ke koordinaci
 • vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Radiospol s.r.o., JUKE BOX spol. s r.o., ALL STARS AGENCY s.r.o., RADIO STYL s.r.o., RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. (3 žádosti – Kiss Hády, Rádio Pohoda, Rádio Big Beat), EVROPA 2, spol. s r.o., ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o., COUNTRY RADIO s.r.o., Star Promotion, s.r.o. k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hodonín 91,4 MHz/0,5 kW a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy
 • vydala provozovateli Rádio Student s.r.o. souhlas se změnou skutečnosti uvedené v žádosti o licenci spočívající ve změně (zvýšení) základního kapitálu
 • vydala provozovateli Rádio Student s.r.o. souhlas se změnou skutečnosti uvedené v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy
 • vydala provozovateli RADIO BONTON a.s. souhlas se změnou skutečnosti uvedené v žádosti o licenci spočívající v převodu 100% obchodního podílu na LAGARDERE ACTIVE RADIO INTERNATIONAL SA
 • nařídila ústní jednání s provozovateli Pražské inforádio, s.r.o., Star Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., Rádio Profil s.r.o. ve věci oznámení o sloučení provozovatelů rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
 • prodloužila provozovateli V + J s.r.o. dobu platnosti licence k místnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 12 let, tj. do 12. března 2020
 • vyzvala provozovatele V + J s.r.o. k vyjádření, jakým technickým prostředkem je šířen program PULS v lokalitě Vysoké Mýto, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy
 • vzala na vědomí změnu jednatele provozovatele Galaxie sport, s.r.o.
 • zahájila s provozovatelem Galaxie sport, s.r.o. správní řízení o udělení pokuty podle § 60 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za opakované porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
 • přerušila s provozovatelem Galaxie sport, s.r.o. řízení o změně územního rozsahu vysílání a vyzvala ho k odstranění nedostatků ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí výzvy
 • zastavila řízení s provozovatelem 4M Rožnov, spol. s r.o. ve věci žádosti o změnu licence, neboť 4M Rožnov, spol. s r.o. vzal svoji žádost zpět
 • vzala na vědomí, že provozovateli KATRO-SERVIS, spol. s r.o. zanikne dne 30. listopadu 2005 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence v rozsahu programu Televize Bystřice (TVB) v lokalitě Bystřice a programu Info-kanál Hostinné v lokalitě Hostinné
 • rozhodla zaslat obci Bystřice a městu Hostinné sdělení o povinnostech při provozování televizního vysílání a převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů vyplývajících ze zákona č. 231/2001 Sb.
 • rozhodla oznámit státnímu zastupitelství podezření ze spáchání trestného činu společností JOE Media s.r.o.
 • nařídila s provozovatelem BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. ústní jednání
 • odložila podnět na publicistický pořad Reportéři ČT – reportáž Soud se školákem, vysíláno dne 19. září 2005 od 21:30 hodin na ČT 1, neboť analýza reportáže neprokázala porušení zákona č. 231/2001 Sb.
 • odložila podnět na film Andreas Hofer: Volný jako orel, vysíláno 5. října 2005 od 21:00 hodin na ČT 2, neboť analýza filmu neprokázala porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
 • odložila podnět na pořad Radiofórum vysílaný dne 30. září 2005 na Českém rozhlasu 1/Radiožurnál, neboť jejich analýza neprokázala porušení zákona č. 231/2001 Sb.
 • odložila podnět na zpravodajské relace vysílané na stanici Český rozhlas 1/Radiožurnál dne 1. října 2005, neboť jejich analýza neprokázala porušení zákona č. 231/2001 Sb.
 • odložila podnět na pořad Téma dne vysílaný ve čtvrtek 29. září 2005 provozovatelem Londa, s. r. o. / Rádio Impuls, neboť odvysílaný kontaktní pořad nebyl v rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • odložila podnět na reklamní spot LAY´S odvysílaný na TV NOVA a TV Prima, neboť obsah uvedeného reklamního spotu není v rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • zastavila s provozovatelem Pražské Inforádio s.r.o. správní řízení o možném porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 – Sb.- neposkytnutí záznamu pořadů ze dne 17. července 2005
 • udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o souhlas se změnou souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Opava 90,6 MHz/250 W v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • registrovala provozovateli MAKRO, spol. s r.o. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů: CS Film, Cinemax, Minimax, A +, 24 cz, Discovery Chanel, Animal Planet, Eurosport 2, Viasat Explorer, Viasat History, RTV nařídila s provozovatelem Czech Digital Group, a.s. ústní jednání
 • pokračovala v licenčním řízení k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T pro vysílací síť B a C
 • zastavila s Českou televizí správní řízení o možném porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů – pořad Poprask dne 9. srpna 2005
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro vysílání reklam, které podporují chování ohrožující zájmy spotřebitele ( § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Tohoto jednání se Česká televize dopustila v pořadu Hodina pravdy dne 24. září 2005 ve 20:16 hodin
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 862 s dne 20. září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 857 s dne 21. září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 862 s dne 22.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 857 s dne 23.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 862 s dne 24.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 857 s dne 25.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 862 s dne 26.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 862 s dne 27.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 857 s dne 28.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 862 s dne 29.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy (1728 s) o 602 s dne 30.září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s Českou televizí správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. – neobjektivita a nevyváženost v publicistickém pořadu Bez obalu vysílaném dne 16. října 2005 – a nařídila v této věci ústní jednání s Českou televizí
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. — vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin – presentací vulgárních výrazů a jiných obsahově nevhodných pasáží, a to za pořad VyVolení odvysílaný dne 15. října 2005 v čase od 12:10 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. — vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin – presentací vulgárních výrazů a jiných obsahově nevhodných pasáží, a to za pořad VyVolení odvysílaný dne 16. října 2005 v čase od 19:50 do 21:08 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o. správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením skryté reklamy společnosti Adidas v pořadu VyVolení vysílaný dne 21. října 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o. správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením skryté reklamy společnosti Adidas v pořadu VyVolení vysílaný dne 22. října 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o. správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením skryté reklamy společnosti Adidas v pořadu VyVolení vysílaný dne 23. října 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o. správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením skryté reklamy společnosti Adidas v pořadu VyVolení vysílaný dne 24. října 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o. správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením skryté reklamy společnosti Adidas v pořadu VyVolení vysílaný dne 25. října 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol.s r.o. správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením skryté reklamy společnosti Adidas v pořadu VyVolení vysílaný dne 26. října 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s.r.o. řízení pro vysílání reklam, které podporují chování ohrožující zájmy spotřebitele ( § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.. Tohoto jednání se FTV Prima, spol. s r.o. dopustila v pořadu VyVolení dne 8. září ve 23:29 hodin
 • uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 3 000 000,– Kč za porušení povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, které se dopustil dne 16. září 2005
 • uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 2 500 000,– Kč za porušení povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, které se dopustil dne 17. září 2005
 • uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 2 000 000,– Kč za porušení povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, které se dopustil dne 19. září 2005
 • uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč za porušení povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, které se dopustil dne 21. září 2005
 • uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč za porušení povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, které se dopustil dne 22. září 2005
 • uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč za porušení povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, které se dopustil dne 24. září 2005
 • uložila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 3 000 000,– Kč za porušení povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, které se dopustil dne 29. září 2005
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) a f) zákona č. 231/2001 Sb. za prezentaci střihových ukázek z hororu Texaský masakr motorovou pilou v pořadu Volejte Novu dne 24. září 2005 od 12:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnosti vysílat pořady s označením televizního programu (loga) v pořadu Volejte Novu ze dne 24. září 2005 od 12:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 13. října 2005 od 17:15 do 18:10 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 14. října 2005 od 17:15 do 18:10 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 16. října 2005 od 20:00 do 21:55 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 17. října 2005 od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 18. října 2005 od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 19. října 2005 od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 20. října 2005 od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 21. října 2005 od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 24. října 2005 od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodin — prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží — pořad Big Brother vysílaný dne 26. října 2005 od 17:15 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. řízení pro vysílání reklam, které podporují chování ohrožující zájmy spotřebitele ( § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Tohoto jednání se CET spol. s r.o. dopustila např. v pořadu Chcete být milionářem dne 26. srpna 2005 ve 20:50 hodin
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s.r.o. pokutu ve výši 2 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Big Brother dne 18. září 2005
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s.r.o. pokutu ve výši 1 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Big Brother dne 19. září 2005
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s.r.o. pokutu ve výši 1 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Big Brother dne 25. září 2005
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s.r.o. pokutu ve výši 2 500 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Big Brother dne 26. září 2005
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s.r.o. pokutu ve výši 2 000 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Big Brother dne 27. září 2005
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s.r.o. pokutu ve výši 2 000 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Big Brother dne 28. září 2005
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s.r.o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinnost nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Big Brother dne 29. září 2005
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).