Hlavní navigace

Informace z mimořádné valné hromady společnosti ČD – Telematika a.s.

[Tisková zpráva] Na mimořádné valné hromadě společnosti ČD - Telematika a.s. svolané na žádost majoritního akcionáře společnosti České dráhy, a.s. a konané dne 7.4.2009 byly v souladu s programem projednány a schváleny následující změny.

Sdílet

Na návrh majoritního akcionáře došlo k projednání a schválení změn stanov společnosti.

Valná hromada přijala rezignaci dosavadního předsedy představenstva Ing. Stanislava Beneše a místopředsedy představenstva Ing. Miroslava Šídla. Důvodem k rezignaci obou členů představenstva je nesouhlas s vyhodnocením a následnou interpretací dosažených hospodářských výsledků společnosti za uplynulá období ze strany majoritního akcionáře.

Odstupující předseda představenstva a generální ředitel Ing. Stanislav Beneš bude i nadále pokračovat ve spolupráci se společností ČD – Telematika a.s. s cílem zajištění kontinuity rozvoje společnosti. Odstupující místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šídlo zůstává na pozici ředitele pro strategii.

Dále mimořádná valná hromada přijala rezignaci předsedy dozorčí rady Ing. Juraje Rakovského. Novými členy představenstva byli zvoleni Ing. Juraj Rakovský a Pavel Chleborád. Novým členem dozorčí rady byl zvolen Ing. Michal Nebeský. Představenstvo společnosti na svém zasedání konaném téhož dne svým předsedou zvolilo Ing. Juraje Rakovského a místopředsedou Ing. Václava Studeného.Gene­rálním ředitelem společnosti se stává Ing. Juraj Rakovský.

Akcionáři a nově zvolení členové představenstva vyslovili poděkování Ing. Stanislavu Benešovi a Ing. Miroslavu Šídlovi za dosažené výsledky. Za jejich působení se společnost zařadila mezi respektované hráče na trhu ICT a stala se stabilním a důvěryhodným zaměstnavatelem. V uplynulých obdobích společnost plnila plánované výsledky hospodaření včetně dalších akcionáři stanovovaných ekonomických ukazatelů. Pod vedením vrcholového managementu společnost zaznamenala významného úspěchu především v oblasti elektronických komunikací a servisu infrastruktury. V loňském roce započatá restrukturalizace v oblasti informačních systémů bude pokračovat i v následujících obdobích.