Hlavní navigace

Informační ekonomika v číslech 2009

[Tisková zpráva] Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil dnes na svých internetových stránkách publikaci „Informační ekonomika v číslech 2009“.

Sdílet

Ukazatele, které jsou v této publikaci prezentovány, vypovídají o stavu informační ekonomiky v České republice i ve světě a jsou kritériem pro posouzení konkurenceschop­nosti ekonomiky, stejně jako měřítkem pokroku dosaženého v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem této brožurky je poskytnout základní přehled o stavu a vývoji ICT v následujících pěti kapitolách: IT odborníci, Výdaje a investice v oblasti ICT, Výzkum a vývoj a patenty v ICT, Zahraniční obchod s ICT, ICT sektor.

Data uvedená v této publikaci pocházejí z oficiálních šetření ČSÚ a ze statistik Úřadu průmyslového vlastnictví. Mezinárodní údaje pocházejí z datových zdrojů Eurostatu a OECD. Brožurka „Informační ekonomika v číslech 2009“ je k dispozici v elektronické podobě na následujícím odkazu: http://www.czso­.cz/csu/redak­ce.nsf/i/ie09

Vybrané poznatky z jednotlivých kapitol:

  • V roce 2008 bylo v Česku jako IT odborník zaměstnáno téměř 111 tisíc osob a na celkovém počtu zaměstnaných v ČR se tak podílely 2,2 %.
  • V roce 2008 se průměrný hrubý měsíční plat IT odborníka pohyboval těsně pod hranicí 44 tisíc korun. Vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu mají Vědci a odborníci v oblasti VT, kteří v roce 2008 pobírali bezmála 49 tisíc korun. Mzda technických pracovníků ve VT byla v tomto roce 36 tisíc korun.
  • Výdaje za ICT vybavení a služby činily v roce 2007 v Česku 740 miliard korun, přičemž 66 mld připadalo na investice, cca 83 mld na konečnou spotřebu a více jak 593 mld tvořila mezispotřeba.
  • V roce 2007 bylo v ČR investováno do ICT vybavení a softwaru bezmála 66 mld Kč, což v tomto roce činilo 7,4 % celkové tvorby hrubého fixního kapitálu ČR. Nejvýraznější část těchto investic putovala do softwaru a to konkrétně necelých 30 mld Kč, které tvořily 46 % celkových investic do ICT vybavení. Do počítačového vybavení bylo v roce 2007 investováno 27 mld Kč (42 % investic do ICT) a zbylých 13 % investic (8 mld) připadlo na telekomunikační zařízení.
  • Celkové výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT v Česku činily v roce 2008 více jak 7 miliard korun a na celkových výdajích na VaV v ČR se podílely 13 %. Převážná většina těchto výdajů byla spotřebována v podnikatelském sektoru (88 %). Na výzkum a vývoj v oblasti ICT vybavení připadlo 54 % těchto prostředků a na VaV v oblasti softwaru zbylých 46 %.
  • V roce 2008 bylo z Česka vyvezeno ICT zboží v hodnotě 360 miliard korun, zatímco hodnota dovezeného zboží do ČR činila ve stejném roce 344 miliard korun. Nejvýznamnějším dovozcem ICT zboží do Česka je Čína, ze které bylo v roce 2008 dovezeno ICT zboží za téměř 120 mld Kč. Na druhém místě mezi dovozci je Německo s dovezeným ICT zbožím za 38 miliard. Mezi nejvýznamnější odběratele ICT zboží z Česka patřilo v roce 2008 Německo (84 mld Kč), Nizozemsko (47 mld Kč) a Velká Británie (42 mld Kč).
  • V ICT sektoru České republiky bylo v roce 2007 zaměstnáno téměř 135 tisíc osob, z nichž bylo 50 tisíc zaměstnáno v ICT průmyslu a 85 tisíc v ICT službách. Tržby realizované v ICT sektoru ČR činily téměř 550 miliard korun a tvořily 5,1 % celkových tržeb podnikatelského sektoru. Podíl ICT průmyslu a služeb na tržbách je téměř vyrovnán.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).