Hlavní navigace

Výzkum: Originální inkoustové kazety HP překonávají srovnatelné alternativy

[Tisková zpráva] PRAHA, 24. srpna 2010 – Společnost HP oznámila výsledky výzkumu prováděného nezávislou organizací, ze kterého vyplývá, že originální inkoustové kazety HP nabízejí až o 34,7 % více vytištěných stránek než jejich alternativy v podobě privátních značek prodejců, refilovaných výrobků nebo produktů refilovacích stanic. (1)

Sdílet

V rámci tohoto výzkumu se testovalo přes 1000 inkoustových kazet, přičemž originální spotřební materiály HP byly porovnány s devíti známými evropskými privátními značkami prodejců, refilovanými výrobky či produkty refilovacích stanic.(2) Výsledky byly následující:

  • V testu průměrného počtu stránek vyprodukovaly originální inkoustové kazety HP o 34,7 % více stránek než srovnatelné alternativy(3) a v některých případech se pomocí kazet HP vytisklo až o 350 stránek více než pomocí jiných testovaných kazet. (4)
  • V testu spolehlivosti zaznamenaly repasované výrobky a výrobky prodávané pod privátní značkou prodejce průměrnou poruchovost 15,7 %(5). V případě originálních kazet HP se jednalo pouze o 1 %.(6)

„Tyto výsledky opět prokazují, že originální inkoustové kazety HP nabízejí vyšší kvalitu a přidanou hodnotu oproti opakovaně plněným a repasovaným alternativám,“ uvedl David Joseph Ryan, viceprezident pro inkoustové tiskárny a webová řešení, Imaging and Printing Group, HP. „U originálních spotřebních materiálů HP se spotřebitelé mohou spolehnout na vyšší stránkovou výtěžnost a spolehlivost. Opakovaně plněné a repasované alternativy nabízejí menší počet tiskových stran a vykazují vyšší pravděpodobnost závady kazety.“

Zaznamenané případy závad opakovaně plněných kazet zahrnovaly například zanechávání šmouh, které nebylo možno odstranit čištěním, chyby kazety znemožňující tisk, smíchání barev, výrazné úniky či rozpadnutí kazety již při instalaci.

Testovalo se celkem 920 opakovaně plněných kazet(7) a 102 tiskových kazet HP, přičemž bylo použito celkem 19 tiskáren HP Deskjet 930 a 970, 11 tiskáren HP Deskjet 5650 a 15 tiskáren HP Deskjet 6940.

O společnosti HP
HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy i celou společnost. Jako největší technologická firma světa nabízí HP špičkové produkty zahrnující tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com

1. Na základě výsledků srovnávací studie provedené z pověření HP společností QualityLogic, v jejímž rámci se srovnávaly inkoustové tiskové kazety HP 45, 78, 56, 57, 339 a 334 se vzorkem předních výrobků prodávaných pod značkou prodejce, refilovaných výrobků a produktů refilovacích stanic. Kompletní zpráva je k dispozici na adrese: http://www.qu­alitylogic.com/2010hpin­ktestemea.pdf

2. Testování se provádělo tak, aby vyhovovalo minimálním požadavkům na velikost vzorku podle ISO/IEC 24711. V případě výrobků HP se u každého modelu testovalo sedmnáct kazet. U každého z výrobků prodávaných pod značkou prodejce, refilovaných výrobků a produktů refilovacích stanic se testovalo mezi šestnácti s jedenadvaceti kazetami každého modelu. Další informace jsou k dispozici na adrese: http://www.qu­alitylogic.com/2010hpin­ktestemea.pdf

3. Na základě srovnávací studie originální inkoustové kazety HP vyprodukovaly o 16,7 % více stránek než kazety prodávané pod značkou značkou prodejce, refilované výrobky a o 52,6 % více stránek než kazety naplněné v refilovacích stanicích. Více informací naleznete na adrese: http://www.qu­alitylogic.com/2010hpin­ktestemea.pdf

4. Na základě testování 920 repasovaných tiskových kazet a 102 tiskových kazet HP. Průměrný percentuální počet stránek navíc se určil z rozdílu mezi průměrným počtem vytištěných stran pomocí jednotlivých modelů kazet HP a průměrným počtem stran vytištěných pomocí jednotlivých repasovaných značek stejného modelu. Tyto percentuální hodnoty pro jednotlivé modely kazet byly zprůměrovány, čímž se dospělo k percentuálnímu rozdílu pro jednotlivé značky.

5. Podle srovnávací studie zaznamenaly refilované výrobky a výrobky prodávané pod značkou prodejce průměrnou poruchovost 12,2 % a poruchovost v případě značkových kazet plněných pomocí refilovacích stanic dosáhla 18,4 %. Zaznamenané případy závad u výrobků prodávaných pod značkou prodejce a opakovaně plněných kazet i kazet plněných pomocí refilovacích stanic zahrnovaly zanechávání šmouh, chyby kazety, smíchání barev a výrazné úniky. Další informace jsou k dispozici na adrese: http://www.qu­alitylogic.com/2010hpin­ktestemea.pdf

6. Závady originálních tiskových kazet HP – v této studii 1 % – jsou kryty omezenou zárukou společnosti HP. Další informace jsou k dispozici na adrese: http://h10025­.www1.hp.com/ew­frf/wc/documen­t?lc=en&dlc=en&cc=uk&doc­name=c00206040

7. Testovalo se 410 kazet refilovaných a prodávaných pod značkou prodejce a 510 kazet plněných pomocí refilovacích stanic – více informací viz http://www.qu­alitylogic.com/2010hpin­ktestemea.pdf