Hlavní navigace

Intel pomůže školám vyučovat digitálně

[Tisková zpráva] Zcela nový způsob využívání počítačů při výuce přináší školám spolupráce ministerstva školství a společnosti Intel. Český koncept inspirovala řada podobných úspěšných zahraničních realizací. Míru a způsob svého zapojení budou ovlivňovat samy školy.

Sdílet

PRAHA, 3. prosince 2008 – Společnost Intel a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se dnes podpisem Memoranda o vzájemném porozumění zavázaly podpořit koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013. Učiní tak prostřednictvím dvou projektů: „Intel – Vzdělávání pro budoucnost“ a „1:1 eLearning“.

„Intel – Vzdělávání pro budoucnost“ pomáhá učitelům naplno využívat možností nových digitálních technologií 

Pomocí metody „výuky lektorů“ umožní program Intel – Vzdělávání pro budoucnost učitelům pracovat s informačními technologiemi jinak než doposud. S výpočetní technikou se nepracuje pouze v jedné počítačové učebně, ale v běžných hodinách výuky. Učitel i studenti naplno využívají školní počítačovou síť i nová dostupná digitální média (internet, digitální tabule atd.). Plán výuky si připravuje učitel sám a díky tomu může tempo a obsah výuky přizpůsobit tempu práce skupiny i dlouhodobým cílům. Program rovněž podporuje vzdělávání studentů z domova.

„Memorandum, které jsme se společností Intel vzájemně podepsali, znamená podporu naší koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělání. Její realizaci si nedokážu představit bez úzké spolupráce se silnými a zkušenými partnery, jako je tento,“ řekl Ondřej Liška, ministr školství.

Jedním z klíčových bodů programu Intel – Vzdělávání pro budoucnost v České republice je školit učitele tak, aby byli připraveni nové možnosti digitální výuky naplno využít. Účast učitelů v tréninkovém programu samozřejmě není povinná. Absolventi programu, kteří úspěšně zvládnou závěrečný test, získají mezinárodní odborný certifikát.

K tomu, aby digitalizace výuky přinesla požadovaný efekt, je nezbytná intenzivní a nepřetržitá podpora ze strany jejího iniciátora, tedy vlády. Uvádí to agentura Economist Intelligence Unit (EIU) ve své Studii o zmenšování digitální propasti v Evropě. Velmi důležitou součástí celého projektu je podpora dalšího vzdělávání učitelů.

„1:1 eLearning“ je synonymem pro výukové metody 21. století
Nový výukový program společnosti Intel pro efektivní výuku 21. století s názvem „1:1 eLearning“ je založen na maximálním využití všech znalostí a dovedností studentů. V průběhu výuky studenti průběžně rozvíjejí i schopnost kritického myšlení, řešení abstraktních problémů nebo týmové spolupráce při řešení úkolů. Osvojení těchto dovedností již u nejmladší věkové skupiny může výrazně zvýšit šanci na budoucí úspěšné uplatnění.

„Jsme rádi, že můžeme podpořit rozvoj vzdělání v České republice a umožnit tak dětem plně rozvinout jejich dovednosti,“ prohlásila Bernadette Andrietti, ředitelka společnosti Intel pro Evropu. „Naše zkušenosti z celého světa ukazují, že při aktivní spolupráci privátního a veřejného sektoru je začlenění digitálních technologií do výuky velmi efektivní,“ dodala Bernadette Andrietti.

Nedílnou součástí programu 1:1 eLearning je využívání speciálních notebooků pro studenty i učitele, určené pro výuku ve škole i doma. Společnost Intel se zavázala základní škole Pramínek v Brně zapůjčit v druhé polovině školního roku 2008/2009 celkem 25 počítačů Intel Classmate PC.

Inspirace ze zahraničí
Spolupráce při vzdělávání byla inspirována řadou již probíhajících evropských programů. Ty nejznámější jsou popsány ve Studii o zmenšování digitální propasti v Evropě.

Jedním z příkladů může být program portugalské vlády. Ambiciózní vzdělávací program s názvem „Magalhãesova iniciativa“ se zaměřuje na výuku nových technologií a svým rozsahem se tento projekt řadí mezi největší na světě. Cílem iniciativy je poskytnout v následujícím školním roce portugalským žákům půl milionu počítačů typu Classmate PC. Plně vybavený studentský notebook vyvinula právě pro vzdělávací účely společnost Intel. Magalhãesova iniciativa doplňuje loni zahájený úspěšný projekt „e-Škola“, který zajišťuje stejný typ notebooků a přístup k internetu učitelům a studentům středních škol. Oba programy tvoří součást rozsáhlého vládního „Technologického plánu – Portugalsko“. Ten si klade za cíl rozšířit používání počítačů a internetu, poskytnout portugalským občanům nejnovější technologie a podpořit jejich účast na znalostní ekonomice.

Dalším příkladem je program rumunské vlády s názvem EURO2000, zahájený už v roce 2004. Rumunsko se v něm zaměřilo na vybavení sociálně slabších domácností s dětmi ve školním věku počítači pro výuku. Vláda vydává na základě zákona přijatého rumunským parlamentem žákům z rodin s nízkými příjmy poukazy na nový počítač. Podle předsedy komise pro ICT rumunského parlamentu Varujana Pambucciana „Rumunsko zahájilo svůj program eInclusion výchovou mladší generace“.

Celé znění Studie o zmenšování digitální propasti v Evropě, kterou vypracovala agentura Economist Intelligence Unit (EIU), najdete v příloze nebo na adrese http://www.me­diakom.cz/intel/2008_12_­03-Memorandum/orig/CZ_e­conomist17_11_08­.pdf. Studie je sponzorována společností Intel.

Co bylo obsahem Memoranda, naleznete na http://www.me­diakom.cz/intel/2008_12_­03-Memorandum/MO­U_MSMT_Intel_web­.doc

O společnosti Intel
Společnost Intel je světovým lídrem v oblasti výroby a vývoje polovodičů, technologií, produktů a iniciativ s cílem soustavně zlepšovat pracovní prostředí a životy lidí. Další informace o společnosti Intel jsou dostupné na www.intel.com/pres­sroom a http://blogs.in­tel.com.

O programu Intel – Vzdělávání pro budoucnost

  • Umožňuje učitelům začlenit informační technologie přímo do výuky, podporuje rozvoj kritického myšlení a spolupráci mezi studenty. Program „Intel – Vzdělávání pro budoucnost“ představuje nejrozsáhlejší a nejúspěšnější program svého druhu.
  • V oblasti EMEA byly vyškoleny více než 2 miliony učitelů, celosvětově pak více než 5 milionů.
  • 89 % učitelů potvrzuje, že na základě programu „Intel – Vzdělávání pro budoucnost“ využívá informační technologie přímo ve výuce.
  • Program „Intel – Vzdělávání pro budoucnost“ je v současné době aktivní ve více než 50 zemích celého světa a 25 zemích oblasti EMEA.

Už od svého založení se společnost Intel aktivně zapojuje do vzdělávacích programů. Jen za poslední desetiletí investovala v této oblasti přes miliardu dolarů ve více než 50 zemích. Soustřeďuje se především na zkvalitnění výuky matematiky a odborných předmětů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).