Hlavní navigace

Intel® Health Guide zlepší domácí péči o chronicky nemocné pacienty

[Tisková zpráva] Intel® Health Guide je prvním produktem řady vyvinuté pro zlepšení péče o pacienty s chronickými onemocněními nebo zdravotními obtížemi spojenými s vyšším věkem. Zařízení umožňuje lékařům monitorovat pacienta v jeho domácím prostředí a řídit potřebnou péči vzdáleně. Zároveň podporuje aktivnější zapojení pacientů do léčebného procesu.

Sdílet

SANTA CLARA, 21. listopadu 2008 – Společnost Intel představila specializované zařízení pro lékaře a zdravotní profesionály věnující se péči o chronicky nemocné pacienty. Health Guide je prvním produktem společnosti Intel v nové kategorii osobních zdravotních systémů.

„Health Guide představuje posun v nabídce osobní, účinné a efektivní domácí péče o chronicky nemocné pacienty,“ řekl Louis Burns, viceprezident a generální ředitel divize Intel Digital Health Group. „Společnost Intel věnovala průzkumu potřeb pacientů i zdravotníků řadu let a nyní přistoupila k výrobě nové řady produktů, které umožní poskytování nemocniční péče přímo v domácím prostředí pacientů. Health Guide také umožní lépe reagovat na potřeby stárnoucí populace a rostoucího podílu chronických onemocnění.“

Intel® Health Guide představuje komplexní osobní zdravotní systém, kombinující přístroj pro pacienta v domácím léčení – Intel® Health Guide PHS6000 a on-line rozhraní pro lékaře – Intel Health Care Management Suite. Rozhraní umožňuje lékařům monitorovat pacienta v jeho domácím prostředí a řídit potřebnou péči vzdáleně. Systém podporuje větší zapojení pacientů do léčebného procesu. Lékaři mohou díky lepší komunikaci s pacientem a zdravotnickým personálem i dostupnosti nejaktuálnějších dat efektivně reagovat na okamžitý i průběžný stav pacienta.

V červenci získal systém certifikaci 510(k) amerického úřadu FDA (Food and Drug Administration). V současné době spolupracuje Intel s týmem klinických specialistů z celého světa na ověření přínosů Health Guide pro celou řadu chronických obtíží, ale i pro další zdravotnické a wellness využití. Na pilotních studiích v USA spolupracují organizace, jako je AETNA, Erickson Retirement Communities, Providence Medical Group v Oregonu a SCAN Health Plan. Cílem studií je zejména vyhodnotit možnosti integrace Health Guide s různými modely domácí zdravotní péče. První studie se zaměřují na prokázání zlepšení zdravotní péče při srdečním selhání, cukrovce, vysokém tlaku krve nebo chronické obstrukční plicní nemoci.

Příkladem využití systému v praxi může být společnost Advanced Warning Systems, Inc., (dále jen AWS). Ta je poskytovatelem produktů a webových služeb v oblasti zdravotní péče. U pacientů monitoruje příznaky akutních kardiovaskulárních příhod, které mohou způsobit náhlé úmrtí. AWS bude Intel Health Guide využívat pro práci se skupinami pacientů s nejčastějším výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Patří mezi ně bývalí sportovci nebo váleční veteráni trpící posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).

Intel se aktivně podílí i na dalších projektech souvisejících s poskytováním tohoto druhu služeb. Ve spolupráci s Mayo Clinic například vzniká internetové vzdělávací rozhraní pro uživatele přístroje Health Guide. Spolu s organizací American Heart Association připravuje plán zdravotní péče o pacienty s diagnostikovaným selháním srdce. Cílem je pomoci zdravotnickým profesionálům monitorovat pacienty a vzdáleně jim poskytovat péči v souladu s vědeckými poznatky, ale také nabídnout pacientům přístup k důvěryhodným vzdělávacím materiálům. Tým klinických specialistů společnosti Intel pomáhá úspěšně integrovat osobní zdravotní systémy do svých současných programů a modelů péče o nemocné.

V budoucnosti plánuje Intel využití klíčových technologických součástí tohoto řešení pro programy pro zdraví a wellness a pro mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony či kapesní počítače.

Informace o produktech Intel Health Guide jsou k dispozici na adrese www.intel.com/he­althcare/tele­health a www.intel.com/he­althcare/ps/he­althguide/wtb­.htm. Více informace o aktivitách společnosti Intel v oblasti zdravotní péče naleznete na www.intel.com/he­althcare.