Hlavní navigace

Internet je zdrojem odborných informací pro polovinu uživatelů

[Tisková zpráva] Podle aktuálních dat projektu NetMonitor, měření návštěvnosti a sociodemografie českého internetu, velikost internetové populace překročila hranici 5,5 milionu lidí. Téměř dvě pětiny uživatelů mají nadstandardní znalosti týkající se práce s počítačem a internetu. 95 procent uživatelů využívá počítač především pro vyhledávání webových stránek a potřebných informací.

Sdílet

V říjnu 2009 navštívilo měřené servery 5,43 milionu reálných uživatelů (RU) z ČR, kteří zobrazili 7,1 miliardy webových stránek a strávili surfováním v průměru 27 hodin a 47 minut.

Se změnou metodiky měření byly do dotazování sociodemografie nově zahrnuty otázky, které se týkají především aktivit respondentů na PC a internetu. Své počítačové schopnosti označuje 62 procent českých uživatelů za základní. Tito uživatelé zvládnou se svým informatickým vzděláním např. psát základní texty, ukládat soubory, ovládat elektronickou poštu a internetový prohlížeč. Více než třetina uživatelů (34 procent) považuje své znalosti za nadstandardní. Poradí si s matematickými funkcemi v tabulkovém procesoru, zvládnou vytvořit grafickou prezentaci a pracovat s vyhledávači či databázemi. Profesionálně se IT a technologiím věnují přibližně 4 procenta uživatelů, jejich profese zahrnují např. programátorské či administrátorské činnosti.

Graf

Mezi činnostmi respondentů na počítači naprosto převládá vyhledávání internetových stránek a potřebných informací (95 procent RU). Více než čtvrtina uživatelů na počítači pracuje s tabulkami a upravuje jejich formátování (28 procent). O bezpečnost počítače, tedy zajišťování ochrany před viry, spywarem a adwarem, se stará stejná část uživatelů (28 procent). Patnáct procent českých uživatelů tvoří alespoň částečně a občas webové stránky a pět procent tvoří alespoň jednoduché počítačové programy s využitím programovacího jazyka.

Graf 2

Největší část uživatelů pravidelně na internetu získává informace o produktech a službách (72 procent). Že je internet důležitým informačním zdrojem potvrzuje fakt, že zde 53 procent uživatelů běžně získává odborné informace pro svou práci či studium. Pravidelnou internetovou aktivitou dvou pětin uživatel (40 procent) je instant messaging (online komunikace přes aplikace typu ICQ, AOL, MSN Messenger, apod.). Online rádio poslouchá přes internet pravidelně necelá čtvrtina českých uživatelů (23 procent). Internet hraje nemalou roli i při navazování vztahů. Stálými návštěvníky internetových seznamek je 13 procent uživatelů.

Graf 3

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediarese­arch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Gemius S.A. (www.gemius.pl) je největší internetovou výzkumnou agenturou ve střední a východní Evropě a poskytuje širokou škálu online výzkumů pro významné klienty v regionu. V současnosti rozbíhá svoji činnost také v Dánsku. Cílem jeho základního výzkumu gemiusAudience je zavést jednotný způsob měření návštěvnosti internetu ve všech zemích, kde společnost působí. Prostřednictvím spolupráce s významnými internetovými profesními sdruženími a dalšími klíčovými hráči na trhu Gemius poskytuje přesné, vysoce kvalitní data pro mediální plánování, nákup a prodej. Ve spolupráci s Mediaresearch realizuje komplexní výzkum internetu v České (NetMonitor) a Slovenské republice (AIMmonitor).

SPIR je profesní sdružení subjektů působících v oblasti internetové reklamy. Zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy v ČR. Je zadavatelem výzkumu NetMonitor a monitoringu reklamních výdajů na internetu AdMonitoring.

NetMonitor projekt výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů. Výstupy NetMonitoru umožňují analyzovat efektivitu obsahu internetových serverů a plánovat internetovou reklamu.