Hlavní navigace

Internet může usnadnit život osobám se specifickými potřebami

[Tisková zpráva]

Sdílet

Internet může usnadnit život osobám se specifickými potřebami

Praha, 16. března 2002 – Pro osoby se specifickými potřebami může být internet ještě užitečnějším nástrojem než dosud. Shodli se na tom účastníci konference INSPO 2002 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila v sobotu 16. března v Kongresovém centru Praha. Na konferenci, kterou zahájil velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian, přijelo 122 účastníků z celé republiky.

Byli mezi nimi nevidomí, neslyšící, lidé upoutaní na vozík a uživatelé internetu s různými dalšími typy zdravotního postižení, pro které se stal internet velmi důležitým komunikačním nástrojem a informačním médiem. Nejednou jim nabídl prakticky jedinou možnost, jak se zapojit do běžného života, popřípadě dokonce získat zaměstnání.

Problematika využití internetu jako pomocníka při uplatnění osob se specifickými potřebami na trhu práce byla tématem jedné z pracovních sekcí. Její účastníci se seznámili s pozitivními příklady a poukázali na překážky, které brání většímu využití internetu v této oblasti. Ukazuje se, že pro zdravotně postižené je počítač a s ním související internet ideálním pracovním nástrojem. Ale většina z nich dosud neumí s počítačem zacházet, nemá k němu přístup. Na úřadech práce zatím není taková poptávka po rekvalifikačních kurzech v oblasti informačních technologií u osob se změněnou pracovní schopností, na kterou by bezprostředně navazovala nabídka pracovních míst pro ně.

K 31. 12. minulého roku registrovaly úřady práce podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí mezi nezaměstnanými 61 518 občanů se změněnou pracovní schopností (ZPS), což znamenalo 13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Tento podíl se oproti minulosti zvyšuje. Podle výzkumu, který provedla v únoru 2002 společnost DEMA, převažuje ve veřejnosti názor, že podpora zaměstnanosti a pracovního uplatnění zdravotně postižených občanů ze strany vlády je nedostatečná. S tímto názorem se ztotožňuje každý druhý občan starší 15 let (53 %). Každý čtvrtý se domnívá, že vládní podpora je v tomto směru dostatečná (24 %), čtvrtina dospělé populace (23 %) neví.

Konference však upozornila i na to, že ne všichni zdravotně postižení vyvíjejí dostatečnou snahu změnit svoji situaci a dokáží využít možností, které se nabízejí.

Druhá sekce konference se soustředila na zásady tvorby webu pro neziskové organizace. Na internetu lze sice nalézt webové stránky mnoha organizací zdravotně postižených, jejich úroveň je však velmi rozdílná. Kromě toho i na vytváření a provozování těchto dílčích informačních systémů se obtížně shánějí prostředky. Stát sice dotuje leckteré činnosti ve prospěch zdravotně postižených, prakticky žádný dotační titul však není zaměřen na podporu internetových informačních systémů.

Silně je postrádán zejména komplexní informační systém, který by zahrnoval veškeré informace pro zdravotně postižené. Měl by obsahovat jak nabídku sociálních služeb, tak nabídku zdravotní rehabilitace, kompenzačních pomůcek, možností využití volného času. Systém by měl poskytovat také informace o zaměstnávání, o podmínkách a možnostech daných legislativou, o organizacích, které se danou problematikou zabývají a podobně. Zatímco existují nebo se budují portál státní správy, vzdělávací portál či portál na podporu podnikání, na vytvoření portálu pro osoby se specifickými potřebami státní informační politika nepamatuje.

Přitom některé evropské země takové systémy vytvořily. Jak uvedl velvyslanec Cibrian, například ve Španělsku vznikl portál po lidi s postižením DISCAPNET, který každodenně přináší důležité čerstvé informace pro postižené lidi, včetně interaktivní výměny nabídek na zaměstnání a příležitostí ke vzdělání. Vybudování takového specializovaného portálu si vytkla za cíl vloni vzniklá Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO), která byla spolu se sdruženími BMI a Křižovatka.cz organizátorem konference INSPO 2002. Ukázalo se však, že tohoto cíle nelze dosáhnout bez dostatečných finančních prostředků a bez podpory státu. Přitom mnohé organizace jsou ochotny podílet se na zřízení takového portálu jak ve fázi navržení jeho struktury a funkčnosti, tak poté při naplňování jeho obsahu. Panuje mezi nimi také vysoká míra shody v názoru na to, jak by se mělo postupovat při vytváření společného portálu AISO. Potvrdila to anketa, ve které bylo účastníkům konference předloženo pět možných alternativ.

INSPO 2002 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami je konference, která představuje jednu z hlavních akcí 5. ročníku Měsíce internetu. Pořádají ji Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a sdružení BMI a Křižovatka.cz. Sponzorsky ji podpořily sdružení CZ.NIC, Kongresové centrum Praha, Eurest, LANGMaster International, Guarant, Copy General a další partneři.

AISO (Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami) je dobrovolná asociace čítající 30 členů z řad fyzických i právnických osob. Vznikla v září 2001 jako reakce na nový stav věcí, především v oblasti předávání informací. S bouřlivým rozvojem IT a hlavně internetu vzniká mnoho projektů také pro zdravotně hendikepované občany. Tyto aktivity si svojí prospěšností zaslouží vzájemnou komunikaci a spolupráci ve vztahu ke vnějšímu světu. Bližší informace jsou na www.aiso.cz.

Křižovatka.cz, zakládající člen asociace AISO, je občanské sdružení, které od roku 1999 provozuje stejnojmenný vyhledávač a katalog nejen pro zdravotně postižené, ale pro celou širší oblast sociální, zdravotní, charitativní a neziskové činnosti. Jednoduché a srozumitelné členění spolu s ručně prováděnou selekcí a editací nových odkazů si získalo oblibu uživatelů a vyhledávač Křižovatka.Cz se tak stal nejrozsáhlejším a nejnavštěvovanějším katalogem informací a odkazů ve výše uvedených oblastech. Více informací najdete na www.krizovatka.cz.

Březen – měsíc Internetu je projekt na podporu rozvoje internetu v České republice. Hlavními partnery jeho 5. ročníku v roce 2002 jsou Česká pošta, Intel, LANGMaster International, Stavební spořitelna České spořitelny a konsorcium ENERGIA, mediálními partnery ČTK, Český rozhlas, vydavatelství IDG Czech, vydavatelství Mladá fronta, deník Právo a portál Atlas.cz. Odborným partnerem je společnost ICZ, která sponzoruje web www.brezen.cz. Na této adrese lze nalézt další podrobnosti o BMI 2002. 

Jaroslav Winter
BMI sdružení
Za papírnou 5, 170 00 Praha 7
tel. 02/ 6671 0622
e-mail: bmi@brezen.cz
www.brezen.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).