Hlavní navigace

Internet pomáhá dělat dobré skutky již více než rok

[Tisková zpráva] Praha, 25. ledna 2007 – Charitativní projekt Dobrý skutek, který získává prostředky pomocí internetu na webových stránkách www.dobryskutek.cz, zažil velmi úspěšný rok 2006. Kromě výborných finančních výsledků se mu podařilo získat i prestižní internetové ocenění IEA 2006 a nastartovat dlouhodobý projekt Adopce Dobrého skutku.

Sdílet

Dobrý skutek je víc než dobrá rada
Mottem celého projektu je přesvědčení, že jeden konkrétní čin je účinnější, než tisíc velkých slov. Na počátku stála jednoduchá myšlenka. Dobrý skutek umožňuje dárci, aby sám rozhodl, komu mají jím poskytnuté finanční prostředky pomoci a současně jej za jeho pomoc „odměňuje“. Příjemce pomoci tak nezůstává anonymní. Dárce má kontrolu nad tím, zda jeho pomoc dorazila v plné výši tam, kam určil a navíc si může vybrat některý z unikátních předmětů, darovaných slavnými osobnostmi. To vše prostřednictvím webových stránek www.dobryskutek.cz.

Dobrý skutek v číslech
Za rok 2006 se s pomocí internetu podařilo na charitativní účely vybrat 1,7 milionu Kč, přičemž pomoc našlo 26 lidí či rodin. To jsou zhruba dva případy měsíčně. Aktuálně je na webových stránkách k dispozici více než stovka předmětů od 60 osobností v celkové hodnotě 453 340 Kč. Během uplynulého roku se připojilo k projektu téměř 250 lidí, kteří věnovali část svých peněz některému z příjemců.

Mezi více než osmdesáti známými osobnostmi, které podpořily a dále podporují Dobrý skutek, můžeme nalézt například Jaromíra Jágra, Ladislava Špačka, Kateřinu Stočesovou či Václava Havla.

V prosinci 2006 byl spuštěn projekt Adopce Dobrého skutku
V posledním měsíci loňského roku byla odstartována akce „Adopce Dobrého skutku“. Pět dětí: Šimon, Zdeněk, Kristina, Ondřej a Petr získali nové virtuální adoptivní rodiče, kteří jim budou posílat každý měsíc příspěvek na respitní péči. Do akce se zapojilo 14 spolupracovníků akciové společnosti Broker Consulting, kteří ročně každému z pěti dětí pošlou 30 tisíc Kč.

Více informací o Adopci Dobrého skutku naleznete na adrese: http://www.do­bryskutek.cz/a­dopce/

Prestižní internetové ocenění projektu Dobrý skutek
Loňský rok nebyl úspěšný pouze v pomoci potřebným, ale také v prestižní soutěži Internet Effectiveness Awards 2006 (www.iea.cz). Dobrý skutek zvítězil v kategorii Nadace a charita.

Udělejte také dobrý skutek
Každý zájemce, který má pocit, že má co nabídnout a chce pomoci, nechť neváhá a kontaktuje Dobrý skutek. Každá pomoc je vítána. Více informací o možnostech pomoci či způsobech spolupráce naleznete na adrese http://www.do­bryskutek.cz/spo­luprace/.

Občanské sdružení Dobrý skutek děkuje všem, kteří nejen v roce 2006 udělali nebo pomohli udělat dobrý skutek.