Hlavní navigace

Internet – výhoda pro znevýhodněné

[Tisková zpráva] Celkem 332 knihoven připravilo v letošním roce pro veřejnost 3300 akcí k propagaci Internetu a četby, kterých se zúčastnilo na 100 000 obyvatel České republiky.

Sdílet

Akce byly věnovány všem obyvatelům, především však těm, kterým Internet umožňuje překonávat bariéry dané zdravotním či sociálním znevýhodněním. A tak se v knihovnách sešli zdravotně handicapovaní, senioři, maminky na mateřské dovolené, nezaměstnaní i příslušníci jazykových či etnických menšin.

Největší prostor měla jako každoročně školení počítačové a informační gramotnosti pro začátečníky i pokročilé a instruktáže v orientaci na Internetu, zejména na stránkách a portálech určených právě znevýhodněným skupinám. Leták s adresami těchto webových stránek, připravený Sdružením BMI, byl prostřednictvím knihoven poskytnut desítkám tisíc návštěvníků i běžných uživatelů.

Knihovny se vždy snaží i v rámci BMI propojit virtuální prostor Internetu se světem četby a podporou čtenářství. V týdnu od 10. do 16. března se konal Týden čtení; probíhala kampaň Česko čte Čapka (ČČČ), která připomíná letošní výročí úmrtí jednoho z našich největších spisovatelů; knihovny se připojily k hnutí Celé Česko čte dětem atd. Četlo se seniorům i dětem, četli ale také například nevidomí vidoucím. I při těchto (a mnoha dalších) aktivitách, jako jsou výstavy tvorby zdravotně handicapovaných, kurzy znakového jazyka, různé vzdělávací akce, filmové a hudební pořady apod., hrály počítače, elektronické služby a Internet svou roli – byly využity k prezentaci zdrojů a informací, propagaci a dokumentaci akcí atp.

Po celý březen měli návštěvníci knihoven tradičně volný přístup do různých českých informačních zdrojů (např. databáze TAMTAM fy Anopress, databáze České tiskové kanceláře…).

Proběhla také tradiční Noc s Andersenem, kterou pořádal Klub dětských knihoven SKIP již osmý rok. Zúčastnilo se jí rekordních 664 „spacích“ míst (knihovny, školy, domy dětí a mládeže, neziskové organizace, dětské domovy aj.) ve čtyřech středoevropských státech. V knihovně strávilo noc přes 22 000 dětí a 5000 dospělých, tedy celkem 27 000 přátel dětských knížek a čtení. Se zdravými nocovaly mnohde i děti se zdravotním handicapem; všem dohromady sloužil k vzájemné komunikaci celonoční chat, elektronická konference Andersen; společné byly i soutěže na webu apod. Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, firma 3M Česko, SecureNet, nakladatelství Fragment, Albatros, ComputerPress, Mladá Fronta, Slovart a mnoho dalších lokálních sponzorů. Blíže viz: http://www.kni­hovnabbb.cz/cz/noc_s­_andersenem

Poznámka: Přístup k veřejnému Internetu nabízí obyvatelům ČR v současné době již 81 % veřejných knihoven, všechny knihovny vysokoškolské, většina knihoven z oblasti výzkumu i další specializované knihovny. 97 % obyvatel republiky žije v místech, kde knihovny nabízejí veřejný přístup k Internetu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).