Hlavní navigace

Internetový obchod – únor 2010

[Tisková zpráva] (Praha, 23. března 2010) V měsíci únoru 2010 provedla Česká obchodní inspekce kontrolu internetových obchodů. Kontroly byly zaměřené zejména na dodržování povinností spojených s informováním zákazníka o právu odstoupení od kupní smlouvy a dalších důležitých informací.

Sdílet

Všemi inspektoráty České obchodní inspekce bylo provedeno celkem 57 kontrol. Nedostatky byly zjištěny ve 44 případech, tj. 77,2%. (Od počátku roku bylo překontrolováno 101 subjektů zabývajících se prodejem zboží prostřednictvím internetu, porušování zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno 69×, tj. 68,3%.).

Nejčastěji pochybením bylo neposkytování informací spotřebiteli a to zejména o jeho právech na možnost odstoupení od kupní smlouvy a souvisejících s odpovědností za vady. Dále návody k zaslaným výrobkům nebyly v českém jazyce a byly zjištěny i případy nedodržení lhůt pro vyřízení spotřebitelských reklamací. Stále častými jsou též chybějící informace o provozovateli internetového obchodu. Vyskytovaly se však i případy uvádění cen bez DPH a deklarované slevy na jednotlivé druhy zboží neodpovídaly skutečnosti.

S cílem prověření dodržování deklarovaných obchodních podmínek bylo u vybraných e-shopů objednáno zboží a po jeho doručení je celá zásilka překontrolována z hlediska kompletnosti včetně poskytovaných informací a poté je zásilka vrácena, aby mohlo být ověřeno, jak jsou plněny zákonné podmínky pro vrácení zboží ve lhůtě do 14 dnů.

V jednom případě byla doručena obuv s jakostními závadami, na které podnikatel zákazníka předem neupozornil. Konkrétně na jednom půlpáru textilní obuvi byly skvrny, stažené šití zvrásnilo vnitřní část obuvi a byl dodán tzv. nepár – tj. každá bota byla jiné velikosti. Dodaný pár nebyl označen materiálovým složením v hlavních částech.

Za zjištěné nedostatky v měsíci únoru bylo uloženo 12 v celkové hodnotě 19000,– Kč a 30 případů bude řešeno ve správním řízení. Dvě zjištění jsou nadále v šetření.