Hlavní navigace

Plnému využívání internetu v rozvojových zemích brání nedostatek dovedností i služeb

[Tisková zpráva] Petrohrad, Rusko, 5. února 2009 – Hlavními bariérami plného využívání internetu a on-line služeb v rozvojových zemích jsou nedostatek dovedností, nedostatečné služby a možnost využívat pouze sdílená připojení, například v internetových kavárnách. Zjistila to nová studie zveřejněná společnosti Cisco, která byla provedena mezi občany a firmami ve 24 různě velkých městech Ruska, Polska, Jižní Afriky, Mexika, Brazílie a Argentiny.

Sdílet

„Díky tomuto rozsáhlému průzkumu můžeme lépe porozumět nejdůležitějším změnám, které probíhají na rozvíjejících se trzích. Ve městech se díky hustotě obyvatel rychlost připojení zvyšuje nejrychleji, tudíž zde můžeme dobře sledovat poptávku po online službách. Představitelé měst mohou díky tomu určit priority v oblasti online služeb a vlády jednotlivých zemí si mohou udělat dobrý obrázek o tom, co potřebuje a očekává v oblasti internetu i zbytek země,“ řekl Paul Mountford, prezident společnosti Cisco pro rozvíjející se trhy.

Mezi tři největší bariéry širšího využívání internetu ve sledovaných zemích patří nedostatek dovedností, nedostatečné možnosti přístupu k internetu a vysoké náklady na připojení. Každá z těchto bariér přitom působí různě v různých segmentech populace. Mezi občany a firmami byl nejčastěji zmiňován nedostatek dovedností, který za hlavní bariéru využívání internetu označilo 26 procent zástupců firem a 29 procent občanů.

Bez ohledu na současnou úroveň využívání internetu projevili občané ve sledovaných zemích zájem o budoucí využívání všech testovaných služeb, ovšem pouze v případě, že přístup k internetu bude pohodlný a za rozumnou cenu. Největší propast mezi očekáváním a realitou se objevila v oblasti veřejných služeb, jako jsou podpora zaměstnanosti, vzdělávání a zdravotní péče. Například služby na podporu zaměstnanosti nyní využívá 18 procent dotázaných lidí, ale v budoucnu by je rádo využívalo až 51 procent dotázaných.

V podpoře přístupu a využívání internetu očekávají občané i firmy aktivnější roli vlády. Například 80 procent firem a 77 procent občanů se domnívá, že jejich vlády by měly zajistit jednodušší přístup k internetu. Většina firem je proto také přesvědčena, že mezi priority jejich vlád by měly patřit investice do internetové infrastruktury.

„Na některé klíčové faktory rozšiřování informačních a komunikačních technologií nemůže mít veřejný sektor přímý vliv, jiné faktory jsou však naopak v přímé kompetenci představitelů měst nebo jednotlivých vlád. Formulace národních i lokálních strategií v oblasti širokopásmového připojení je pro využití výhod IP sítí nutnou podmínkou,“ uvedl Enrique Rueda-Sabater, ředitel pro strategii společnosti Cisco na rozvíjejících se trzích.

Studie „Cities Net Opportunities Study“ byla provedena výzkumnou společností Illuminas Global na zakázku společnosti Cisco. Jejím cílem je přispět do diskuse o účinnosti veřejných intervencí a rozproudit debatu veřejných autorit, lídrů veřejného mínění a široké veřejnosti o roli sítí a informačních a komunikačních technologií v sociálním a ekonomickém rozvoji měst. Zkoumané země byly vybírány tak, aby reprezentovaly různé sociální a firemní kultury, ekonomiky v různé míře závislé na rozšíření sítí a různé stupně rozšíření připojení k internetu.