Hlavní navigace

InterSystems Caché v největší slovenské zdravotní pojišťovně

[Tisková zpráva] Slovenská společnost mediworx při inovaci informačního systému v pojišťovně DÔVERA s úspěchem využila technologie InterSystems

Sdílet

Praha, 25. srpna 2008 – Společnost InterSystems oznámila, že její technologie byly implementovány v největší slovenské zdravotní pojišťovně DÔVERA zdravotná poisťovna, a.s. Společnost mediworx software solutions, a.s., partner InterSystems na Slovensku, zavedla v pojišťovně DÔVERA svůj nový informační systém mediTRAX, jehož základem je vysoce výkonná objektová databáze InterSystems Caché®. Řešení splnilo všechna očekávání týkající se zefektivnění provozu, automatizace vybraných činností a přechodu k uživatelsky přívětivější webové aplikaci.

Společnost InterSystems vyvíjí a prodává inovativní databázový a integrační software. Mezi její produkty patří vysoce výkonná objektová databáze InterSystems Caché®, platforma pro rychlou integraci InterSystems Ensemble® a platforma pro vytváření databází elektronické zdravotní dokumentace na regionální či celostátní úrovni InterSystems HealthShare™.

Společnost mediworx software solutions, a.s., poskytuje komplexní softwarová a hardwarová řešení zejména pro zdravotnictví a pojišťovnictví. Mediworx vznikla v roce 2006 a téměř od svého počátku je partnerem InterSystems. Informační systém mediTRAX založený na objektové databázi InterSystems Caché® je klíčovou aplikací společnosti mediworx pro oblast zdravotního pojišťovnictví.

Největší soukromá zdravotní pojišťovna na Slovensku – DÔVERA, s bezmála 1 000 000 aktivních pojištěnců, se pro upgrade stávajícího informačního systému rozhodla v roce 2007. Hlavním cílem bylo zvýšit výkon aplikace, automatizovat vybrané činnosti a celkově zefektivnit provoz, což mělo vést k úsporám v oblasti lidských zdrojů i financí. Na základě požadavků pojišťovny společnost mediworx software solutions, a.s., správce a provozovatel tehdejšího informačního systému DÔVERY, navrhla a implementovala systém mediTRAX, jehož základem je vysoce výkonná objektová databáze Caché. Synchronní implementace proběhla v rekordním čase čtyř měsíců a systém byl spuštěn už v březnu 2008. Nově systém mediTRAX v pojišťovny DÔVERA poskytuje data a informace také pro elektronickou pobočku, která je dostupná prostřednictvím webových stránek.

„Nespornou výhodou Caché je možnost manipulace přímo s objekty, což je v oblasti zdravotnictví velmi důležité. Údaje týkající se stavu pacienta, diagnostiky nemocí a jejich léčení jsou převážně objektové a je velmi složité vést je ve standardních tabulkách v relačních databázích. Caché navíc díky svému vysokému výkonu umožňuje s vyvolanými daty pracovat téměř v reálném čase. Šetří tím množství času a v důsledku i finančních prostředků,“ uvádí Ján Tomášik, ředitel společnosti mediworx software solutions, a.s.

„Především díky kvalitní technologii a aktivnímu přístupu InterSystems k projektu jsme mohli mediTRAX nasadit ve velmi krátkém čase a s relativně malým implementačním týmem,“ dodává Eugen Pahulyi, vedoucí vývoje, mediworx software solutions, a.s. „Realizací projektu pomocí technologie Caché, získala naše pojišťovna v krátkém čase výkonný systém s nízkými nároky na provoz. Výkon i možnosti rychlých změn jsou pro nás vysokou přidanou hodnotou,“ hodnotí nasazení mediTRAXu pan Ľuboš Laslop, IT manažer, DÔVERA zdravotná poisťovna, a.s..