Hlavní navigace

InterSystems HealthShare zaznamenala úspěch při zprovoznění první fáze projektu Národní databáze pacientů

[Tisková zpráva] Praha, Česká republika – 20. července 2009 – Společnost InterSystems oznámila, že v pondělí 4. května byla úspěšně spuštěna první fáze švédského národního zdravotnického informačního systému – Národní databáze pacientů (NPÖ, nationell patientöversikt). Projekt má usnadnit vytváření elektronických zdravotních záznamů (EHR) a je stěžejní částí programu, který ve Švédsku zavádí národní strategii IT do oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Cílem postupného zavádění systému je zvýšit bezpečnost pacientů a zlepšit kvalitu péče.

Sdílet

Během pouhého roku od přidělení zakázky se podařilo vytvořit právní rámec, získat souhlasy pacientů, vybudovat IT infrastrukturu a připojit první region zdravotní péče – kraj a obec Örebro. Klíčovým faktorem rychlého úspěchu projektu bylo, že se hlavní dodavatel, společnost Tieto, rozhodl použít pro výměnu zdravotnických informací platformu InterSystems HealthShare™. Švédská poradenská organizace pro oblast zdravotnictví (Sjukvårdsrådgiv­ningen SVR AB) zvolila v roce 2008 společnost Tieto, aby zajistila vývoj, implementaci a hosting NPÖ. NPÖ je prvním zdravotnickým informačním systémem ve Švédsku a zároveň jedním z prvních svého druhu ve světě. Společnost Tieto si vybrala platformu InterSystems HealthShare pro její spolehlivost, škálovatelnost a snadné propojení s již existujícími zdravotnickými systémy.

První fáze projektu v Örebro propojí 500 uživatelů, včetně lékařů, zdravotních sester, profesionálních terapeutů a dalšího personálu ve dvou soukromých domech s pečovatelskou službou. Systém zajistí, aby povolané osoby měly kdykoli a odkudkoli přístup k důležitým informacím o pacientech. Poskytovatel zdravotní péče, který má k dispozici přehlednější souhrnné informace o pacientech, se může kompetentněji rozhodovat při stanovování diagnózy, léčby a následné péče. „Jsme potěšeni, že byla dokončena první fáze NPÖ“, řekla Ulrika Landströmová, manažerka projektu NPÖ v Örebro. „Švédsko je průkopníkem v oblasti integrované elektronické zdravotní dokumentace. Systém NPÖ, podporovaný společnostmi Tieto a InterSystems, umožní krajům, aby sdílely informace o pacientech.“

HealthShare je komplexní produkt, vyvinutý speciálně pro shromažďování a sdílení zdravotnických informací mezi více organizacemi. Vytváří celkový pohled na zdravotní dokumentaci pacienta na místní či regionální úrovni. Projekt používá mezinárodní průmyslový standard pro záznamy o pacientech EN13606 a umožňuje na tento centrální standard převádět záznamy z mnoha lokálních formátů, takže se kterýkoli stávající systém snadno připojí k Národní databázi pacientů.

„Jsme hrdi na to, že jsme se mohli podílet na tomto projektu,“ řekl Mats Sandström, Country Manager společnosti InterSystems pro severské země. „Skutečnost, že systém byl uveden do provozu podle plánu, je dokladem vysoké angažovanosti všech zúčastněných. Nyní se těšíme, jak budeme pomáhat zbylým 20 krajům a téměř 290 obcím ve Švédsku, aby získaly bezproblémové připojení k NPÖ. Úkolem pro rok 2009 je též připojit k systému oblast Östergötland a připravit pro připojení další tři kraje. V současnosti vyjádřily zájem Sörmland, Blekinge, Uppsala, Västra Götaland a Stockholm.“