Hlavní navigace

Technologie InterSystems úspěšné i v právní oblasti

[Tisková zpráva] Společnost a posteriori.cz uvedla nový informační systém FIBEUS pro advokátní kanceláře, jehož základem je objektová databáze InterSystems Caché

Sdílet

Praha, 29. října 2008 – Společnost InterSystems oznámila vstup svých technologií do právního sektoru. Společnost a posteriori.cz, aplikační partner InterSystems, uvedla nový informační systém FIBEUS, jehož základem je vysoce výkonná objektová databáze InterSystems Caché®. FIBEUS je klientský on-line systém pro hromadné zpracování a komplexní správu dat, dokumentů a plateb advokátních kanceláří.

FIBEUS, systém pro on-line hromadné zpracování dat, dokumentů a plateb advokátních kanceláří, je určen pro tvorbu právních dokumentů včetně jejich přípravy pro elektronická podání nebo podání k poštovní přepravě. FIBEUS obsahuje funkce pro zakládání a efektivní správu elektronických spisů s přiřazením soudní příslušnosti, umožňuje individuální i hromadné generování dokumentů a poskytuje přehlednou evidenci finančních pohledávek a jejich umořování. FIBEUS sleduje posuny případů ve stavech mimosoudního, nalézacího a předexekučního řízení, a to na základě nastavených interních nebo externích událostí. Z pohledu manažera FIBEUS nabízí snadnou možnost zpracování různých přehledů, statistik a nástroje úkolové agendy.

Objektová databáze InterSystems Caché®, základ systému FIBEUS, umožňuje objektový přístup k datům a datovým entitám tak i klasický relační přístup a nativní podporu WEB technologie pro vývoj tenkého klienta. Právě proto byla Caché vybrána k nasazení v oblasti advokacie, která vyžaduje rychlý a efektivní objektový popis reality. FIBEUS k tomu využívá centrální databázi s tenkým klientem, čímž odpadá instalace na pracovních stanicích uživatelů a do systému lze přistupovat vzdáleně. Technologie Caché zaručuje maximální bezpečnost, datovou konzistenci zajištěnou transakčním zpracováním, široké možnosti škálovatelnosti a otevřenost pro vzájemnou komunikaci s informačními systémy třetích stran. Hlavní výhodou řešení FIBEUS je možnost poskytovat jej jako službu. Tento servisně orientovaný model (SaaS) nabízí klientům rychlé dostupné řešení se zajištěnou centrální správou a definovanou úrovní služeb. Zákazník ale především získává nadhodnotu v podobě know-how, neboť řešení zahrnuje nejen standardní sadu funkcí, ale i funkce doplňované do řešení na základě požadavků jiných zákazníků. Klient může získat v rámci tohoto modelu i další předdefinované služby (hromadné zasílání prostřednictvím hybridní pošty ČP, scanování a vytěžování dokumentů, apod.), přičemž celková odpovědnost za proces je na poskytovateli.

„Systém FIBEUS postihuje celý proces převzetí případu, jeho klasifikace, mimosoudní řešení, nalézací a vykonávací řízení u obecných soudů v České republice, Slovenské republice nebo u rozhodčích soudů. S použitím vysoce výkonné objektové databáze Caché tak přinášíme profesní skupině advokátů, právníků a exekutorů zefektivnění provozu včetně plné automatizace vybraných procesů“, říká Ing. Jan Kracík, MBA, ředitel společnosti a posteriori.cz.

„Vážíme si spolupráce s a posteriori.cz i výběru Caché jako platformy vhodné k vývoji informačního systému určeného pro právní oblast. Tuto volbu a vstup našich technologií do oblasti právní vedle oblasti ekonomické, finanční a zdravotnictví považujeme za potvrzení kvalit Caché jako vysoce výkonné objektové databáze“, dodává Ing. Iveta Přidalová, Marketing Manager společnosti InterSystems.