Hlavní navigace

Elektronická zdravotní knížka nově sama upozorní na zdravotní rizika

[Tisková zpráva] Praha, 19. ledna 2010 - Prevence je téměř vždy důležitější než pozdě započatá náročná léčba. Podle výsledků nezávislých výzkumů mohou preventivní programy snížit náklady na zdravotní péči až o 5 %, což v České republice představuje hodnotu přibližně 10 miliard korun za jediný rok. Nově implementované funkce IZIP|Elektronické zdravotní knížky (EZK) pomohou uživateli lépe sledovat jeho zdravotní stav a snížit tak riziko různých onemocnění. Jedná se o ukazatele, které vycházejí ze základních parametrů jako je věk, hmotnost, výška nebo hodnota krevního tlaku.

Sdílet

„Dle dostupných statistických informací populace České republiky nezadržitelně stárne. S tím je spojen významný nárůst civilizačních chorob, zejména zhoubných nádorů nebo onemocnění srdce a cév. Některým nemocem lze však účinně předcházet. Většina pacientů dlouhodobě zanedbávala a zanedbává prevenci a vede nezdravý životní styl,“ říká praktická lékařka MUDr. Marie Manoušková.

„Postupné zdražování zdravotní péče bude každého z nás stále více nutit důsledně pečovat o své zdraví. Správné využívání IZIP|Elektronické zdravotní knížky povede uživatele k preventivnímu chování a lékařům i jejich pacientům usnadní péči o zdraví,“ doplňuje MUDr. Luděk Chloupek, soudní znalec v oblasti intenzivní a urgentní medicíny.

IZIP|Elektronická zdravotní knížka upozorňuje od ledna 2010 na vznikající potencionální zdravotní rizika ještě dříve, než dojde ke skutečným zdravotním komplikacím. EZK informuje nově o indexu vaší tělesné hmotnosti (BMI), tvaru postavy, množství tělesného tuku nebo o průběhu měření krevního tlaku. Navíc v přehledných kalendářích mohou klienti plánovat události, na které je systém sám upozorní a to formou zaslání zprávy na mobilní telefon nebo do emailové schránky. Patří mezi ně i „Preventivní prohlídky“ a „Očkovací kalendář“ obsahující podrobného průvodce, který usnadní plánování nadcházejících očkování.

„Naším cílem je neustále rozšiřovat funkčnost IZIP|Elektronické zdravotní knížky tak, aby byla přehledným zdrojem důležitých informací pro ošetřující lékaře i naše klienty. Daří se nám zvyšovat počty klientů v systému IZIP (v minulých dnech jsme překročili hranici 1 300 000 uživatelů systému) a také počet zapojených zdravotnických pracovníků. Zaměřujeme se ovšem i na zkvalitnění služeb EZK, právě nově přidané funkce v IZIP|Elektronické zdravotní knížce k tomu jistě výrazně přispějí,“ uvádí Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Máte nadváhu nebo podváhu? To vám prozradí zmíněný index tělesné hmotnosti (BMI – Body mass index). Toto měřítko obezity je nově součástí IZIP|Elektronické zdravotní knížky. BMI se počítá jako podíl hmotnosti (v kilogramech) a druhé mocniny výšky (v metrech). Normální váha se pozná tak, že se vaše hodnota BMI bude nacházet v intervalu mezi 18,5 a 25. Nižší hodnoty než 18,5 znamenají podváhu, naopak vyšší než 25 se již považují za nadváhu. Údaje o aktuální hmotnosti je možné zadávat do knížky samostatně, index BMI byste měli nechat posoudit vašeho obvodního lékaře.

Společnost IZIP se specializuje na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších dostupných technologií prostřednictvím systému IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta). Ten představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě Elektronické zdravotní knížky (EZK). EZK slouží k zapisování a předávání zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě, stává se nositelem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením. V nouzových případech může EZK pomoci zachránit život díky tzv. Emergentnímu datasetu – základním informacím o pacientovi jako krevní skupina, alergie apod.

Systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

O zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka, na označených registračních místech, na webových stránkách www.izip.cz a na vybraných pobočkách České pošty (v současné době pouze pro pojištěnce VZP).