Hlavní navigace

Já nic, já muzikant – pořad z cyklu České televize Experiment – 17. ledna

[Tisková zpráva] V sobotu 17. ledna na ČT1 od 17.15 hod. si náš přední houslový virtuos Pavel Šporcl vyzkouší, jaké by to bylo žít na ulici. Co by dělal, kdyby přišel o vše?

Sdílet

Zkušenosti, jak přežít na ulici, mu předá muž, který již delší dobu takto žije. Zasvětí jej do nejrůznějších druhů žebroty, které si poté Pavel Šporcl vyzkouší. Hudební produkce na ulici bude pro něj jistě hračka. Jak ale zvládne ostatní způsoby somrování a žebrání?

„Když jsem měl housle, tak žebrání šlo – penízky se jenom hrnuly. Bez nich to bylo ale velmi nepříjemné. Oslovování lidí na ulici, tzv. somrování, mi bylo z duše protivné,“ prozrazuje své pocity proslulý umělec. Od odborníků se dozvíme, z jakých důvodů se lidé nečastěji na ulici dostávají. Své osobní příběhy nám budou vyprávět sami bezdomovci. Pořadem provádí A. Cibulka, režie T. Szilvási. Repríza: 23. 1. na ČT2 od 09.35, více informací: www.ceskatele­vize.cz/experi­ment

Česká společnost je stále velmi nedůvěřivá, někdy dokonce přímo nepřátelská vůči těm, kteří jsou z nějakého důvodu jiní. Může jít o jinou barvou pleti, o jinou národnost, zdravotní handicap apod. Může ale jít třeba jen o lidi evidentně sociálně slabší, o seniory či lidi obtížně komunikující. Česká populace totiž trpí dosti rozšířenými stereotypy, podle kterých hodnotí svět kolem sebe a neznámé lidi, na které narazí. A pokud se již někdo, kdo je odlišný nebo postižený, setká se vstřícností a ochotou pomoci, tak málokdo z jeho okolí ví, jak se k němu má a může chovat a co dotyčný opravdu potřebuje.

Nový vzdělávací cyklus České televize Experiment se soustředí na existující předsudky a stereotypy vůči „jiným“, snaží se prozkoumat a zaznamenat příčiny těchto přetrvávajících postojů. Často si totiž své vlastní chování vůči těmto lidem ani neuvědomujeme a právě možnost pocítit vše „na vlastní kůži“ nám může otevřít oči. Experiment současně přináší svědectví lidí, kteří se v pozici „těch druhých“ alespoň na chvíli ocitli. V každém díle si jeden dobrovolník – často jde o celebritu – vyzkouší, jaké je to být v kůži „outsidera“.

Dobrovolníci jsou vybírání tak, aby měli ke své nové roli co možná nejdále. Získají zcela novou podobu díky perfektní práci maskérů, novému oblečení a odbornému návodu, jak se mají chovat a co mají dělat. Takto vybaveni jsou vysláni do reálných situací a dva dny musí existovat v kůži toho jiného. Sledujeme je všude, reakce okolí jsou natáčeny většinou skrytou kamerou. V každém díle navíc dobrovolníkovi sekunduje poradce, který s postižením nebo „jinakostí“ skutečně žije. Natočený materiál je konfrontován s výpověďmi aktérů o tom, jaké byly jejich pocity, se zkušenostmi poradců i s názory odborníků na danou problematiku. Tak se zábavnou formou dovídáme, jaké je to být v České republice počátkem 21. stolení jiný, než je většina obyvatel. Jde o zahraniční licenci společnosti Distraction. Pořad poprvé vysílala Novozélandská televize (TVNZ), později byl vysílán v několika zemích.