Hlavní navigace

Jan Mühlfeit byl jmenován Chairman Europe, Microsoft Corporation

[Tisková zpráva] V nové roli chce Jan Mühlfeit podpořit evropskou konkurenceschopnost prostřednictvím rozvoje IT

Sdílet

Paříž, Francie — 16. dubna, 2007. Microsoft oznámil jmenování Jana Mühlfeita do funkce Chairman Europe, Microsoft Corporation. Ve své nové roli bude Jan Mühlfeit reprezentovat Microsoft a jeho vedení ve vztahu k vládám jednotlivých evropských zemí, klíčovým evropským institucím, největším firemním zákazníkům a obchodním partnerům.

Jan Mühlfeit bude zároveň zodpovědný za strategické iniciativy a programy Microsoftu na podporu Lisabonské strategie, která si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost zemí Evropské unie. Mezi tyto aktivity patří mimo jiné podpora malého a středního podnikání, program celoživotního vzdělávání, budování znalostní ekonomiky a podpora inovací, které Microsoft uvádí do života ve svých produktech a v řešeních a službách svých partnerů.

„Jan patří díky své téměř dvacetileté praxi v IT průmyslu k nejzkušenějším Evropanům ve vedení Microsoftu. V Microsoftu úspěšné působí již čtrnáct let a zastával řadu zodpovědných pozic včetně generálního ředitele Microsoftu v České a Slovenské republice a viceprezidenta EMEA pro několik oblastí. To vše z něj dělá nejvhodnějšího kandidáta pro nové významné postavení,“ uvedl Jean-Philippe Courtouis, President Microsoft International.

Jan Mühlfeit nastoupil do společnosti Microsoft v roce 1993. Od roku 2000 je členem nejvyššího vedení společnosti. Jako vicepresident EMEA vedl do roku 2005 dvacet osm zemí v regionu střední a východní Evropy. Pod jeho vedením si tento region po čtyři roky udržel nejlepší hodnocení v rámci globálního působení Microsoftu. V letech 2005 – 2006 zastával Jan Mühlfeit funkci viceprezidenta zodpovědného za řízení vztahů s veřejnou správou v Evropě, na Středním Východu a v Afrických zemích. Během působení v této funkci dosáhl mimořádných úspěchů při sbližování strategie společnosti Microsoft a cílů národních a panevropských institucí státní správy a samosprávy. V roce 2006 byl jmenován vicepresidentem pro strategii ve stejném regionu. Jan Mühlfeit se v letech 2004 – 2005 zásadně podílel na formulaci celosvětové strategie Microsoftu pro nové trhy (Emerging Markets).

„Pokud si Evropa chce udržet konkurenceschopnost v prostředí globální ekonomiky, musí odstartovat rozsáhlé reformy v mnoha oblastech, dramaticky zvýšit produktivitu práce a inovační schopnost v celém regionu. Domnívám se, že průmysl v Evropě a jeho představitelé musejí v tomto snažení přijmout mnohem aktivnější roli. Evropa musí v 21.stoleti prodávat myšlenky a jsem přesvědčen, že informační technologie budou v tomto procesu hrát klíčovou roli,“ prohlásil Jan Mühlfeit.