Hlavní navigace

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

[Tisková zpráva] Dne 5. února 2008 přivítali zástupci představenstva APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) Radu ČTÚ (Českého telekomunikačního úřadu) v čele s jejím předsedou, Pavlem Dvořákem. Smyslem setkání bylo zhodnotit společnou spolupráci v roce 2007 a vytyčit hlavní úkoly a aktuální témata pro rok 2008 v oblasti podpory a ochrany otevřeného trhu elektronických komunikací.

Sdílet

Předseda Rady ČTÚ představil Asociaci Hlavní úkoly úřadu v roce 2008 a plán činnosti Úřadu na 1. pololetí 2008. ČTÚ se soustředí zejména na monitoring a analýzu trhů (aktuální je konkrétně analýza trhu č. 5 – „broadband“). Dále budou pokračovat práce na návrhu nařízení vlády, kterým bude stanoven Technický plán přechodu na digitální televizní vysílání. Důležitou otázkou a polem pro diskusi ČTÚ s podnikatelskou veřejností zůstává revize regulačního rámce Evropské komise pro elektronické komunikace a s tím související novela zákona o elektronických komunikacích. Zástupci APVTS zdůraznili nezbytnost rozumné míry evropské regulace služeb, založených na moderních technologiích v souvislosti s přirozeným rozvojem podnikání a investování v telekomunikacích.

„Je nezbytné aby ČTÚ dostávalo reálné informace z telekomunikačního prostředí, nejen formou povinných hlášení“, řekl předseda APVTS, pan Svatoslav Novák. „Asociace poskytuje ČTÚ odborné a analytické názory na klíčová regulační témata. Dosavadní profesionální spolupráce s ČTÚ je příkladná i pro jiné zahraniční regulátory. To bylo oceněno na konferencích na Slovensku, Ukrajině a v Chorvatsku, kterých jsem se zúčastnil“.

V následné diskusi se zástupci APVTS dohodli s radními ČTÚ na klíčových tématech, které je třeba názorově vyřešit v roce 2008. Jedná se o funkční separaci, posílení úrovně evropského regulátora a definici hlavních otázek v oblasti ICT v období předsednictví České republiky Evropské komisi.

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí sdružuje provozovatele pevných veřejných sítí. Patří k nim společnosti: České radiokomunikace, Telefónica O2, Telekom Austria Czech Republica a GTS Novera. Kromě řádných členů jsou členy Asociace i přidružení členové – společnosti, působící na telekomunikačním trhu jako dodavatelé technologií a IT řešení a poradenské společnosti.

Český telekomunikační úřad vykonává státní správu v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání za účelem nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže a vytvoření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí. Úřad rovněž zajišťuje ochranu některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti.