Hlavní navigace

Jednání komise Broadcasting Fee Association 30.10.2006 na půdě ČT

[Tisková zpráva] 30. října proběhlo v budově České televize v Praze na Kavčích horách jednání komise BFA (Broadcasting Fee Association), asociace evropských veřejnoprávních vysílacích institucí vybírajících koncesionářské poplatky (televize, rozhlas), kterého se účastnili členové komise zaměřené na statistiku, financování a evidenci v čele s předsedkyní paní Nothburgou Veyer z rakouské organizace GIS.

Sdílet

Náplní pražského zasedání byla prezentace koncepce a stanovení cílů pracovní skupiny, sumarizace a vyhodnocení informací z dotazníků, které byly zaslány veřejnoprávním institucím, mapování evropského terénu a samozřejmě výměna zkušeností. V rámci jednání také proběhla diskuse o dalších cílech a činnosti komise do budoucna.

Broadcasting Fee Association vznikla na zakládající konferenci ve Vídni ve dnech 3. – 4. 7. 2006. Na setkání bylo přítomno 20 zástupců společností vybírajících poplatky potřebné k zajištění financování veřejné služby z 8 států – Rakousko, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Finsko, Česko a Izrael. Celkový nynější počet členů BFA je osmnáct – jsou zde zastoupeny téměř všechny evropské televize veřejné služby, popř. společnosti odpovědné za správu poplatků (GIS, GEZ etc.). Česká televize byla jedinou veřejnoprávní institucí ze zemí bývalého východního bloku, která se zakládající konference zúčastnila a do konce r.2006 pracuje BFA se statutem pozorovatele. Plnoprávným členem asociace se ČT stane 1.1.2007.

Hlavní náplní činnosti BFA, která pracuje v šesti specializovaných komisích (péče o zákazníky, technologie (IT), statistika a financování, marketing a komunikace, právní a legislativní problematika, strategie) je spolupráce v oblasti metodiky a informačních technologií při správě, evidenci a vymáhání poplatků a výměna a sjednocování informací o způsobech jejich vybírání tak, aby se zkušenosti získané ve vyspělejších členských státech mohly co nejsnadněji aplikovat ve státech z tohoto pohledu méně rozvinutých.

Dalším cílem BFA je mj. lobbing jak na úrovni Bruselu, tak směrem k jednotlivým členským zákonodárným sborům. Cílem těchto iniciativ je zajistit stanovení co nejvyšší úrovně vybíraných poplatků v jednotlivých státech a sjednotit celoevropskou legislativu související s prudkým rozvojem nových technologií (mobily 3.generace, šíření TV signálu po internetu) v závislosti na placení poplatků za televizní a rozhlasové přijímače.

Pořadatelem úvodního jednání komise zaměřené na statistiku, financování a evidenci měla být původně BBC, té se ovšem konferenci nepodařilo zorganizovat a vedení BFA vyzvalo Českou televizi, aby se její přípravy ujala. Ta výzvu přijala a v krátké době zorganizování zasedání zajistila.