Hlavní navigace

Jedno malé upřesnění

[Tisková zpráva] Na téma licenčního řízení digitálního televizního vysílání vypsaného Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) bylo již napsáno velmi mnoho článků. Doposud jsem se držel stranou této diskuse. Avšak rozhovor pana J.Potůčka zveřejněný pod názvem „Petr Pospíchal: Digitální licence brzdí pět radních.“ na DigiZone.cz , který se mne osobně dotýká, byl podnětem k tomuto upřesnění.

Sdílet

Na dotaz o placených kanálech v digitálním terestrickém vysílání současný předseda RRTV doslova odpověděl: „…mezi uchazeči o digitální licence žádný projekt placené televize nebyl.“ Jak vyplyne z dalších řádků, toto tvrzení mne docela překvapilo stejně jako následující otázka a odpověď. Cituji článek:

„J.Potůček: ‚Jak to? Jiří Hojgr jako zástupce Galaxie sport tvrdil, že jejich projekt Sport 2 je projektem placené digitální televize.‘
P.Pospíchal: ‚Jestli vám to tvrdil, tak to je věc, kterou opravdu nemohu ovlivnit. Já se domnívám, že žádný takový projekt placené televize v řízení nebyl.‘“

Ve formuláři „ŽÁDOST O UDĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V SYSTÉMU DVB-T“ je v kolonce základní programová specifikace uvedeno, že Sport 2 je monotématický sportovní program vysílaný v systému DVB-T kódovaně. Aby bylo vše úplně jasné a nebylo pochyb, je v příloze žádosti nazvané „Programová skladba vysílání, základní programová specifikace:“ uvedeno následující: SPORT 2 je český monotématický sportovní televizní program pro vysílání v systému DVB-T v kódované formě tedy jako placený televizní program.

O skutečnosti, že předložený projekt monotématického sportovního programu Sport 2 je projektem placeného televizního programu, byla dále RRTV informována při veřejném slyšení 2.6.2005 i ne­veřejném slyšení 7.9.2005, jak je možno se dočíst v zápisu ze slyšení.

Takže v rozhovoru s panem Potůčkem jsem poskytoval pravdivé informace.