Hlavní navigace

JOHN SWAINSON ZAHÁJIL KONFERENCI CA WORLD 2007

[Tisková zpráva] „Integrovaný přístup je nezbytný pro maximální využití informačních technologií“ „Společnosti musí řídit, spravovat a zabezpečit svá IT prostředí“

Sdílet

Praha, 26.4. 2007– John Swainson, prezident a CEO společnosti CA, zahájil konferenci CA World 2007 – „Innovation in the Real World“ (Inovace v reálném světě), která se právě koná v Las Vegas, proslovem, v němž se zaměřil na nové příležitosti v IT a poukázal na možnosti strategie Enterprise IT Management (EITM), která mění způsob správy informačních technologií.

J. Swainson před více než 6000 zákazníky a partnery dále upozornil, že s rozvojem nových technologií vzniká IT prostředí, které je ještě více dynamické, diverzifikované a složité. „Žádná z těchto nových technologií však nenaplní svá očekávání, pokud ji nedokážeme řídit, spravovat a zabezpečit,“ uvedl J. Swainson. „Řízení, správa a zabezpečení IT integrovaným způsobem je ta nejpodstatnější inovace v IT.“

Kvalitní zabezpečení podle Swainsona umožní firmám řídit rizika, uživatelům zpřístupní potřebné informace, zvýší ochranu aktiv a při auditu zajistí soulad s předpisy.

CA vytvořila strategii EITM, aby v komplexním prostředí, které tvoří hardware a software od různých dodavatelů, tyto cíle naplnila. „EITM je vizí společnosti CA týkající se toho, jak chceme změnit řízení informačních technologií,“ uvedl J. Swainson. „Vidíme, že se IT může a také by se mělo stávat z pohledu chodu firmy více strategickou oblastí.“ Strategie EITM společnosti CA představuje platformu, která firmám zvýší produktivitu, urychlí návratnost investic do IT, sníží celkové náklady na IT, bude řídit rizika, dosáhne vyšší úrovně souladu s předpisy a lépe sladí investice do IT s obchodními prioritami.

„Neustále rozšiřujeme naše portfolio řešení pro EITM, abychom maximalizovali přínosy pro naše zákazníky. Představili jsme řešení, která vytvářejí širší, kompletnější a integrovanou nabídku a tak naplňují potenciál EITM,“ řekl J. Swainson. „Dalším způsobem, jak toho dosáhnout, je získání špičkových technologií a odborníků z předních společností. Společně s našimi vlastními produkty nám tyto akvizice dávají to, čemu věříme, že bude ta nejsilnější a nejkompletnější nabídka pro řízení, správu a zabezpečení IT.“

V závěru J. Swainson vyzval celé IT odvětví, aby se více zaměřilo na enormní složitost IT.

„Chci, abychom všichni přicházeli s inovacemi, které sníží složitost, současně zvýší hodnotu a urychlí návratnost investic,“ řekl J. Swainson. „Chci zdůraznit naléhavost této výzvy. Nyní se nacházíme na bodu zlomu. Pokud nedokáží informační technologie snížit vytvořenou složitost, tak riskujeme, že ztratíme důvěru našich uživatelů.“

„V CA se snažíme maximálně inovovat a využít extrémní sílu informačních technologií – všechny ty inovace, jež vznikají každým dnem – a pak je řídit, spravovat a zabezpečit. Zjednodušením správy IT zvýšíme hodnotu technologií a přineseme slíbené inovace,“ uzavřel J. Swainson. Konference CA World 2007 – „Innovation in the Real World“ se koná od 22. do 26. dubna a představuje jedinečnou příležitost pro zákazníky a partnery společnosti CA, aby prohloubili své poznatky o trendech v oboru a získali nejnovější informace o portfoliu společnosti v oblasti softwaru pro správu.