Hlavní navigace

K cenovému rozhodnutí č. 01/PROP/2002, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných t

[Tisková zpráva]

Sdílet

TISKOVÁ ZPRÁVA k cenovému rozhodnutí č. 01/PROP/2002, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikač­ních sítí

Praha, 19. března 2002 – Pod záštitou Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) byl iniciován společný projekt s cílem vypracovat novou metodiku pro stanovení cen za propojení s využitím nákladového modelu obecně známého pod názvem LRAIC (Long Run Average Incremental Cost). Projekt byl vypracován pracovní skupinou ustavenou představenstvem APVTS za vedení konzultantů anglo-americké firmy LaunchWorks Ltd. Účast na projektu přijal i Český telekomunikač­ní úřad.

Práce na vývoji modelu LRAIC byly započaty v březnu 2000. Členové pracovní skupiny se scházeli na pravidelných pracovních jednáních v období od června do listopadu 2001 a společně předložili vedení APVTS odsouhlasenou metodiku LRAIC, která vznikla z původního návrhu modelu vypracovaného konzultační firmou European Economic Research Ltd. (EER) dle zadání Information Society Directorate General při Evropské komisi v prosinci 1998. Funkcionalita modelu byla dle odsouhlasených principů přizpůsobena specifickým podmínkám českého telekomunikač­ního trhu.

Model byl předán Českému telekomunikačnímu úřadu v příloze dopisu APVTS ze dne 28.11.2001. ČTÚ dopracoval podmínky a vztah k již vydaným cenovým rozhodnutím. Model se stal základem cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2002, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikač­ních sítí.

Přesto, že Český telekomunikační úřad nemá tuto povinnost, byl návrh cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2002 předán APVTS dne 11. 2. 2002 k připomínkám s termínem 20.2.2002. Český telekomunikační úřad obdržel připomínky od členů APVTS v době od 20.2.2002 do 26.2.2002. Po zapracování opodstatněných připomínek Český telekomunikační úřad cenové rozhodnutí vydal s účinností dne 5. 3. 2002.

LRAIC – situace v Evropě

Evropské země používají následující metodiky pro stanovení cen za propojení:

31% evropských zemí používá metodiku LRAIC,
18% mix mezi LRAIC a FDC (Fully Distributed Costs), např. Španělsko, Švédsko, Nizozemí, Švýcarsko,
29% FDC Fully Distributed Costs, např. Itálie, Norsko, Portugalsko, Belgie, Dánsko) a
12% ostatní. Příklady zemí, kde se používá LRAIC jsou: Rakousko, Německo, Irsko, Lucembursko, Velká Británie.

Dánsko – zahájilo práce na modelu v červenci roku 2000, na květen 2002 připravují finální model a ceny by se dle tohoto modelu měly počítat v prosinci roku 2002. Celková doba pro implementaci modelu do cen by měla být okolo 2,5 roku.

Irsko – zahájilo práce na modelu v roce 1998 a testoval se v březnu 2000. Sběr dat zde trval cca 1 rok. Jako celková doba pro implementaci modelu do cen byla udána 3 roky.

Švýcarsko zahájilo přípravy v roce 1997 a ceny dle tohoto modelu byly stanoveny v říjnu 1999. Sběr dat trval cca 1 rok. Velká Británie zavedla model LRIC s účinností od 1. 10. 1997 pro provozovatele veřejných pevných telekomunikačních sítí British Telecom s tím, že je nutno stanovit ceny za propojení na úrovni založené na skutečných nákladech včetně přiměřeného zisku (v návaznosti na Směrnici EC/97/33).

V Praze dne 19. března 2002

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikač­ního úřadu

Kontakt:

Ing. Pavla Krauskopfová, tajemnice předsedy ČTÚ
tel: 02 24004 751
fax: 02 24004 811
e-mail: krauskopfovap@ctu­.cz
web: http://www.ctu­.cz/