Hlavní navigace

K tiskové konferenci APVTS

[Tisková zpráva]

Sdílet

K tiskové konferenci APVTS

Český telekomunikační úřad se rozhodl reagovat na tiskovou zprávu Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí – APVTS, zveřejněnou po tiskové konferenci dne 29. května 2003.

K obsahu zprávy z tiskové konference APVTS ČTÚ sděluje, že ve svém cenovém rozhodnutí ČTÚ stanovil způsob výpočtu a maximální ceny za propojení pro ukončení volání v mobilní síti. Mobilní operátoři tedy nemusí uplatňovat cenu v maximální výší 3,66 Kč/min. Je plně v pravomoci mobilních operátorů dohodnout si s ostatními operátory ceny za propojení nižší, tj. v rozmezí 0,00 – 3,66 Kč/min.

Český telekomunikační úřad vyjadřuje podiv nad postupem Českého Mobilu, a. s. Jak uvádí pan Václav Mach, tato společnost vypočítala cenu za propojení pro ukončení volání v jeho síti v rozpětí 2 až 3 Kč/min. Proč tyto ceny neuplatňuje? Proč operátoři veřejných pevných telekomunikačních sítí tuto cenu po Českém Mobilu, a.s., nepožadují? Z uvedených důvodů (forma maximálních cen) přitom není nutný zásah ČTÚ.

APVTS požaduje, aby metodou dlouhodobých přírůstkových nákladů (LRIC) byla nahrazena metoda plně alokovaných nákladů, kterou použil Český telekomunikační úřad pro výpočet cen za propojení pro ukončení volání v mobilní síti. APVTS mylně poukazuje na to, že metoda plně alokovaných nákladů zahrnuje veškeré náklady. I u této metody musí být zahrnuty do výpočtu pouze ekonomicky oprávněné náklady. Český telekomunikační úřad ve svém výpočtu cen za propojení vyloučil všechny ekonomicky neoprávněné náklady. Výsledkem je, že ceny za propojení za ukončení volání v mobilních sítích jsou v České republice téměř nejnižší v Evropě (viz příloha).

ČTÚ obdržel do současné doby ve věci cen za propojení za ukončení volání v mobilní síti pouze podání od jednoho provozovatele veřejné pevné telekomunikační sítě, který konstatuje rozpor s provozovatelem veřejné mobilní telekomunikační sítě. ČTÚ musí postupovat v souladu s § 78 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ČTÚ požádal všechny mobilní provozovatele a pevného provozovatele, který podal rozpor, o podklady pro výpočet ceny za propojení. Do současné doby ČTÚ neobdržel všechny vyžádané podklady.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda Českého telekomunikač­ního úřadu